donderdag 9 mei 2024

Kerkdienst - Hemelvaartsdag

Datum: 
 donderdag 9 mei 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Op donderdag 9 mei is het Hemelvaart. We staan stil bij het teruggaan van Jezus naar de Vader en hoe de discipelen alleen achterblijven. Een Kroningsdag voor Jezus en tegelijkertijd een afscheid voor de discipelen. Hoe gaan ze daarmee om, wat wordt hen beloofd? We hopen u en jou te ontmoeten om 10 uur.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

1ste collecte: Centrale Diaconie, Kariboe Bibi
Kariboe Bibi is hét centrum in Den Haag waar Afrikaanse vrouwen elkaar steunen, stimuleren en inspireren en waar zij andere vrouwen laten proeven van de rijkdom van de Afrikaanse cultuur. Kariboe Bibi is er voor Afrikaanse vrouwen en hun kinderen (van baby tot tiener) voor ontmoeting en hulpverlening. Verder staat Kariboe Bibi open voor kleine Afrikaanse zelforganisaties die op zoek zijn naar een ruimte en ondersteuning. Het centrum wordt gedragen door de vrouwen zelf. Zij organiseren activiteiten en zijn gastvrouw. Kariboe Bibi is gevestigd in buurt-en-kerkhuis Shalom (Den Haag Zuidwest).
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

2de collecte: Eigen wijkgemeente, pastoraat
De tweede collecte is voor onze eigen wijkgemeente, met als bestemming het pastoraat. Pastoraat is oog en oor hebben voor elkaar, elkaar oprechte aandacht en zorg geven en met elkaar meeleven vanuit geloof, hoop en liefde. Dit kan op allerlei verschillende manieren, zoals een goed gesprek na de kerkdienst, een bezoek of gewoon een schouderklopje. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de zorg voor elkaar in stand te houden.
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug