zondag 16 juni 2024

Kerkdienst - Heilig Avondmaal

Datum: 
 zondag 16 juni 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Op zondag 16 juni vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Van harte welkom in deze dienst.

Liturgie
Bekijk/download hier de liturgie van de dienst.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

1e collecte: Centrale Diaconie, financiële hulpverlening
De Haagse Diaconie helpt mensen die dringend financiële hulp nodig hebben om de eerstvolgende weken door te komen. Het betreft vooral financiële noodhulp, bijvoorbeeld wanneer mensen wekenlang moeten wachten op de betaling van hun uitkering en in die tijd geen inkomen hebben. Via de gemeente en welzijnsorganisaties komen de hulpaanvragen binnen. Deze worden beoordeeld door de Stek-medewerker Individuele Hulpverlening en verschillende vrijwilligers in de diaconale locaties. Er is jaarlijks een fors bedrag mee gemoeid; er worden ongeveer duizend mensen per jaar mee geholpen.
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

2e collecte: eigen wijkgemeente, kerkdiensten en personeel 
De tweede collecte is voor onze eigen wijkgemeente, met als bestemming de kerkdiensten en predikant. Om kerkdiensten te kunnen organiseren, is geld nodig en de betaalde krachten in de gemeente hebben recht op een inkomen. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de kosten van de kerkdiensten, predikant en andere betaalde krachten te dragen.
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug