zondag 9 oktober 2022

Kerkdienst - Heilig Avondmaal en bevestiging ambtsdrager

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Op 9 oktober zal Jochem Wouda bevestigd worden als pastoraal ouderling. In deze dienst zullen we ook het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Afgelopen jaar hebben we twee vormen uitgeprobeerd: we vierden het Heilig Avondmaal in de kring en zittend op onze plaats. We willen in deze dienst een lopend Heilig Avondmaal uitproberen. De predikant deelt samen met de diakenen brood en wijn uit voorin de kerk. De gemeenteleden worden uitgenodigd om langs te lopen en zo brood en wijn te ontvangen. We zullen de verschillende vormen van het Heilig Avondmaal evalueren in de kerkenraad en de commissie eredienst en we hopen ook dat u en jullie daarin willen meedenken!
We zien met elkaar uit naar deze feestelijke dienst, waarin we dankbaar zijn dat Jochem Wouda zich geroepen weet en in wil zetten als ambtsdrager in onze gemeente!

Online kijken en bijdragen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collecten         
1. PKN: missionair werk
Betaallink voor de eerste collecte: 
www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Eigen wijkgemeente: pastoraat wijkgemeente
Betaalink voor de tweede collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte
PKN missionair werk. Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk zijn. In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin mensen zich herkennen.

 

terug