zondag 14 april 2024

Kerkdienst - Heilig Avondmaal

Datum: 
 zondag 14 april 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

1ste collecte: Centrale Diaconie, School van Barmhartigheid
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

In de School van Barmhartigheid zoeken middelbare scholen en StekJong naar manieren om scholieren gevoelig te maken voor vragen over barmhartigheid en ‘er zijn voor de ander’. Scholieren worden in contact gebracht met mensen die zij in het dagelijks leven niet snel spontaan tegenkomen, zoals dak- en thuislozen, gevangenen of ongedocumenteerden, en ervaren hoe het is om barmhartig te zijn. De School van Barmhartigheid bestaat uit twee onderdelen. Eerst krijgen scholieren lessen aangeboden over achtergronden van barmhartigheid in de maatschappij, religie, kunst, filosofie en cultuur en welke rol dit speelt in de hedendaagse samenleving. Daarna is er een werkbezoek aan een maatschappelijke organisatie waar ‘barmhartigheid in de praktijk wordt gebracht’. De Protestantse Diaconie Den Haag ondersteunt van harte deze ontmoetingen.

2de collecte: Eigen wijkgemeente, pastoraat
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Om kerkdiensten te kunnen organiseren, is geld nodig en de betaalde krachten in de gemeente hebben recht op een inkomen. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de kosten van de kerkdiensten, predikant en andere betaalde krachten te dragen
 

terug