zondag 19 juni 2022

Kerkdienst - Heilig Avondmaal

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Dirk Jan Thijs

De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Centrale Diaconie: individuele hulpverlening
2. Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte
Sinds jaar en dag helpt de Haagse Diaconie met financiële ondersteuning mensen die door de mazen van de gemeentelijke hulpverlening vallen en om welke reden dan ook dringend financiële hulp nodig hebben om de eerstvolgende weken door te komen. Het betreft hier vooral noodhulp, bijvoorbeeld wanneer mensen wekenlang moeten wachten op de betaling van hun uitkering en geen inkomen hebben. De hulp wordt aangevraagd door de gemeente en welzijnsorganisaties en de aanvraag wordt behan-deld door een medewerker van Stek en verschillende vrijwilligers in de diaconale locaties. Er is jaarlijks een fors bedrag mee gemoeid en er wor-den ongeveer duizend mensen per jaar mee geholpen. Tijdens de corona pandemie bleek eens te meer hoe urgent en hoe uniek deze vorm van ondersteuning is.

Online bijdragen
> Link voor betaling 1e collecte (Centrale Diaconie: voedselbankwinkel Kies!): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk
): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug