zondag 21 januari 2024

Kerkdienst - Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Datum: 
 zondag 21 januari 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
Eerste collecte: Centrale diaconie: buurt- en kerkhuis De Paardenberg
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
Tweede collecte: PKN Missionair werk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug