zondag 29 januari 2023

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 29 januari 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Deze zondag staan we stil bij de actie Kerkbalans die op 22 januari van start gaat. Van harte welkom in deze dienst over geld en goed!

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Wijkdiaconie, individuele hulpverlening Moerwijk

> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. PKN Jong Protestant
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
De Drieklank wil zichtbaar en present zijn in Moerwijk. Vanuit de diaconie willen wij dienstbaar zijn in de wijk. Daarom kunnen mensen met vragen en problemen zich richten tot de wijkdiaconie. Wij willen ondersteunen in antwoord en waar mogelijk met een financiële gift. Daarnaast dragen wij ook financieel bij aan Geloven in Moerwijk. Zij leggen veel direct contact met wijkbewoners bij diverse activiteiten. Zij zetten zich in voor buurtbewoners die te maken hebben met armoede, isolement, vluchteling zijn, mantelzorgers, dakloosheid, schulden of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben. Draagt u bij aan deze collecte om zo de bewoners rondom de Marcuskerk financieel te kunnen ondersteunen?

Toelichting tweede collecte
Nederland speelt Sirkelslag Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. Meer lezen kerkinactie.nl/collecterooster.
 

terug