vrijdag 29 maart 2024

Kerkdienst - Goede Vrijdag

Datum: 
 vrijdag 29 maart 2024
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het sterven van Jezus Christus. We lezen het lijdensevangelie met verschillende stemmen en luisteren naar mooie muziek om ons te verstillen op weg naar Pasen.

Liturgie
Bekijk of download hier de liturgie van de dienst.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
Eerste collecte: Wijkdiaconie: kosten kerkomroep en internet
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
Tweede collecte: Eigen wijkgemeente: energiekosten Marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

1ste collecte: Wijkdiaconie, kosten internet en kerkomroep
Al sinds jaar en dag worden alle kerkdiensten opgenomen en bestaat de mogelijkheid de diensten gelijktijdig maar ook op een later moment terug te beluisteren of te bekijken via kerkomroep. Een steeds groter wordende groep ouderen gebruiken kerkomroep om de diensten te volgen en zijn op die wijze met ons verbonden. De wijkdiaconie draagt zorg voor deze kosten van kerkomroep en internet. Zo bieden wij iedereen de mogelijkheid ook op afstand de dienst mee te maken en betrokken te blijven bij de wekelijkse vieringen van de gemeente.

2de collecte: Eigen wijkgemeente, energiekosten Marcuskerk
Niet alleen rond de kerkdiensten op zondag, maar ook bij activiteiten doordeweeks moeten de kachel en de verlichting branden. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de hoge kosten van gas en elektriciteit te dragen.
 

terug