vrijdag 2 april 2021

ONLINE Kerkdienst - Goede Vrijdag

Tijdstip: 
 19.30 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes

terug