vrijdag 7 april 2023

Kerkdienst - Goede Vrijdag

Datum: 
 vrijdag 7 april 2023
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het sterven van Jezus aan het kruis. We lezen het lijdensevangelie en zingen bijpassende liederen. Het is een verstilde dienst waarin we aan het einde van de dienst de paaskaars doven. Van harte welkom.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Wijkdiaconie: kosten kerkomroep en internet
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2.
Eigen wijkgemeente: kerkdiensten en predikant
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
Al sinds jaar en dag worden alle kerkdiensten opgenomen en bestaat de mogelijkheid de diensten gelijktijdig maar ook op een later moment terug te beluisteren of te bekijken via kerkomroep. De wijkdiaconie draagt zorg voor deze kosten van kerkomroep en internet. Zo bieden wij iedereen de mogelijkheid ook op afstand de dienst mee te maken en betrokken te blijven bij de wekelijkse vieringen van de gemeente.
 

terug