zondag 19 februari 2023

Kerkdienst - dienst met GKIN (let op starttijd 11u)

Datum: 
 zondag 19 februari 2023
Tijdstip: 
 11:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorgangers: ds. Jantine Veenhof en ds. Stanley Tjahjadi

Deze zondag zullen we samen met onze broeders en zusters van de GKIN samenkomen in de dienst die begint om 11u. U en jullie zijn van harte welkom in deze gezamenlijke dienst waarin we elkaar en God mogen ontmoeten.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Centrale Diaconie: respijthuis Housemartin (daklozen)
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
Respijthuis HouseMartin wil een warm ‘nest’ zijn waar de meest kwetsbaren in de samenleving, zoals dak- en thuislozen, kunnen verblijven om te herstellen van een griep, te revalideren na een operatie of even bij te komen van het zware leven op straat. Eventueel tot en met de laatste levensfase. Uw bijdrage is zeer welkom!

terug