zondag 5 november 2023

Kerkdienst - dankdienst en zangdienst

Datum: 
 zondag 5 november 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Op 5 november organiseren we in het teken van de dankdag een Lofprijzingsdienst. In de commissie eredienst merkte iemand op dat we altijd veel vragen aan God, maar veel minder goed weten hoe we moeten lofprijzen. In deze dienst zingen we daarom extra veel lofliederen, er is een korte preek over lofprijzing en we denken na over lofprijzing in ons eigen leven. Van harte welkom om 10 uur!

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Wijkdiaconie: advents/kerst activiteiten

> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. PKN Den Haag: pionierplekken
> Link voor betaling 2e collecte: 
www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting eerste collecte
Deze zondag is deze collecte bestemd voor de wijkdiaconie. Op weg naar Kerst zijn er diverse activiteiten die de wijkdiaken (mede) organiseren. Zo verspreiden we de adventskalender naar zo’n 160 adressen, en organiseren we een viering voor senioren. De opbrengst van deze collecte zal o.a. aan deze activiteiten besteed worden.

Toelichting tweede collecte
De Protestantse Kerk Den Haag zet in op kerkvernieuwing, in de wijkkerken en op nieuwe plekken in de stad. Via kleinschalige, laagdrempelige initiatieven komt zij in contact met nieuwe mensen en laten we zien dat God voor mensen in deze tijd van grote betekenis kan zijn; voor mensen persoonlijk en voor de samenleving als geheel. In onze stad zijn op dit moment zes pioniersplekken van de Protestantse Kerk Den Haag actief.
 

terug