zondag 24 december 2023

Kerkdienst - 4e advent

Datum: 
 zondag 24 december 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Thejon Bos, Den Haag

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Wijkdiaconie: individuele hulpverlening Moerwijk
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2.
Eigen wijkgemeente: pastoraat wijkgemeente
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte

De Drieklank wil zichtbaar, present en dienstbaar zijn in Moerwijk. Daarom kunnen mensen met vragen en problemen zich richten tot de wijkdiaconie. Wij willen ondersteunen in antwoord en waar mogelijk met een financiële gift. Daarnaast dragen wij ook financieel bij aan Geloven in Moerwijk. Zij leggen veel direct contact met wijkbewoners bij diverse activiteiten. Zij zetten zich in voor buurtbewoners die te maken hebben met armoede, isolement, vluchteling zijn, mantelzorgers, dakloosheid, schulden of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben. Draagt u bij aan deze collecte om zo de bewoners rondom de Marcuskerk financieel te kunnen ondersteunen?
 

terug