zondag 19 december 2021

Kerkdienst - 4e advent (online)

Locatie: 
 online
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Robin ten Hoopen, Leidschendam

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Wijkdiaconie): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: kerkdiensten en predikant): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk
 

terug