zondag 18 december 2022

Kerkdienst - 4e advent

Datum: 
 zondag 18 december 2022
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: pastor Arte Havenaar, Utrecht

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes

1. Wijkdiaconie: kerstactiviteiten
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
Deze zondag is deze collecte bestemd voor de wijkdiaconie. Op weg naar Kerst zijn er diverse activiteiten die de wijkdiaken (mede) organiseren. Zo is naar 160 adressen de adventskalender gebracht, en organiseren we de kerstviering èn het kerstdiner voor senioren. De opbrengst van deze collecte zal aan deze activiteiten besteed worden.
 

terug