zondag 3 maart 2024

Kerkdienst - 40-dagentijd, Heilig Avondmaal

Datum: 
 zondag 3 maart 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Op deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal. We staan stil bij het veertigdagentijdproject met op deze zondag het thema: “Ik zal U nooit in de steek laten”, naar aanleiding van de lezing uit Mattheus 26: 26 - 35. We hopen op een bemoedigende zondagmorgen met elkaar.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
Kerk in Actie: voorjaarszendingsweek
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
Eigen wijkgemeente: energiekosten Marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk\

1ste collecte: Kerk in Actie, voorjaarszendingsweek Libanon
In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. De Near East School of Theology (NEST) in Beiroet leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers. Het theologisch opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen.

2de collecte: Eigen wijkgemeente, energiekosten Marcuskerk
De tweede collecte is voor onze eigen wijkgemeente, met als bestemming de energiekosten van de Marcuskerk. Niet alleen rond de kerkdiensten op zondag, maar ook bij activiteiten doordeweeks moeten de kachel en de verlichting branden. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de hoge kosten van gas en elektriciteit te dragen.
 

terug