zondag 18 februari 2024

Kerkdienst - 40-dagentijd, dienst met GKIN (let op, start 11u)

Datum: 
 zondag 18 februari 2024
Tijdstip: 
 11:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorgangers: Ds. Jantine Veenhof / Ds. Stanley Tjahjadi

Op zondag 18 februari is de gezamenlijke dienst met de GKIN. De dienst begint om 11 uur. We hopen met elkaar op een gezegende dienst waarin we elkaar mogen ontmoeten als gemeenten die beiden in ons kerkgebouw iets willen delen van Gods Koninkrijk.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
Centrale Diaconie: respijthuis Martin
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

1ste collecte: Centrale Diaconie, respijthuis Martin
Respijthuis HouseMartin wil een warm ‘nest’ zijn waar de meest kwetsbaren in de samenleving, zoals dak- en thuislozen, kunnen verblijven om te herstellen van een griep, te revalideren na een operatie of even bij te komen van het zware leven op straat. Eventueel tot en met de laatste levensfase. Uw bijdrage is zeer welkom.

2de collecte: Eigen wijkgemeente, pastoraat
De tweede collecte is voor onze eigen wijkgemeente, met als bestemming het pastoraat. Pastoraat is oog en oor hebben voor elkaar, elkaar oprechte aandacht en zorg geven en met elkaar meeleven vanuit geloof, hoop en liefde. Dit kan op allerlei verschillende manieren, zoals een goed gesprek na de kerkdienst, een bezoek of gewoon een schouderklopje. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de zorg voor elkaar in stand te houden.
 

terug