zondag 10 april 2022

Kerkdienst - 40-dagentijd (Palmpasen)

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Leendert Terlouw, Veenendaal

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (PKN Jong Protestant): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: energiekosten Marcuskerk): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting bij de eerste collecte
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant (de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk) leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.
 

terug