zondag 24 maart 2024

Kerkdienst - 40-dagentijd

Datum: 
 zondag 24 maart 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. André Verweij, ‘s-Gravenzande

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
Eerste collecte: PKN Missionair Werk
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
Tweede collecte: Eigen wijkgemeente: onderhoud
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

1ste collecte: PKN Missionair Werk
Paasverhaal voor heel Nederland. De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een kijkavond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook wordt er meer verdieping aangeboden met een magazine en online.

2de collecte: Eigen wijkgemeente, onderhoud Marcuskerk
Als iets kapot gaat, moet het gerepareerd of vervangen worden. Ook groot onderhoud - zoals de maatregelen om het gebouw te verduurzamen - moet bekostigd worden. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de Marcuskerk als centrale vierplek van onze wijkgemeente in goede staat te houden.
 

terug