zondag 17 maart 2024

Kerkdienst - 40-dagentijd

Datum: 
 zondag 17 maart 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Op zondag 17 maart zal Noa Jolanda Suze de Hek gedoopt worden, zusje van Adam en dochter van Bart en Jorinke de Hek. Deze zondag staan we ook stil bij de biddag voor gewas en arbeid. We hopen samen met de doopouders op een heel gezegende dienst, op weg naar Pasen.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
Eerste collecte: Wijkdiaconie: paasactiviteiten
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
Tweede collecte: Eigen wijkgemeente: kerkdiensten en predikant
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

1ste collecte: Wijkdiaconie, paasactiviteiten
Op weg naar Pasen zijn er diverse activiteiten die de wijkdiaken (mede) organiseren. Zo verspreiden we voor de lijdenstijd een veertigdagen kalender naar 160 adressen, en organiseren we een viering voor senioren. De opbrengst van deze collecte zal aan deze activiteiten besteed worden.

2de collecte: Eigen wijkgemeente, kerkdiensten en predikant
Om kerkdiensten te kunnen organiseren, is geld nodig en de betaalde krachten in de gemeente hebben recht op een inkomen. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de kosten van de kerkdiensten, predikant en andere betaalde krachten te dragen.
 

terug