zondag 10 maart 2024

Kerkdienst - 40-dagentijd

Datum: 
 zondag 10 maart 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Evert Westrik, Boskoop

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
Eerste collecte: Kerk in Actie: noodhulp
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
Tweede collecte: PKN jonge generaties
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

1ste collecte: Kerk in Actie, noodhulp
Griekenland: Opvang voor gestrande vluchtelingen. Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

2de collecte: PKN, Jonge generaties
Nederland speelt Sirkelslag. Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.
 

terug