zondag 27 maart 2022

Kerkdienst - 40-dagentijd

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: pastor Bram Dijkstra-Geuze, Nieuw-Vennep

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Centrale diaconie: Buurt- en Lukaskerk): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: pastoraat wijkgemeente): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de collecte
Het project Buurt & Lukaskerk omvat het diaconale werk dat vanuit de Lukaskerk aan de rand van de Schilderswijk wordt gedaan. De diaconaal werker van Stek en de vrijwilligers uit de kerk en de buurt ontplooien hier activiteiten die bijdragen aan het verbinden, versterken, bezielen en beschermen van mensen. Vanuit de Lukaskerk onderhou-den de diaconaal werker en vrijwilligers contacten met cliënten van het uitdeelpunt van de Voedselbank, bouwen zij aan netwerken in de wijk en stellen ze mensen in staat zich sterker en weerbaarder te voelen. Er is altijd tijd voor een kop koffie en een gesprek. Een bijzonder project van Buurt en Lukaskerk is het Mama Verhalenkoor van vrouwen uit alle windstreken die liederen zingen van weemoed en verlangen. U bent van harte uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking. Op woensdag 6 april van 14.30 tot 15.30 uur wordt u ontvangen door project-leider Esther Israël. Graag wel van te voren aanmelden bij: eisrael@stekdenhaag.nl.
 

terug