zondag 25 februari 2024

Kerkdienst - 40-dagentijd

Datum: 
 zondag 25 februari 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Theo Hettema, Den Haag

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
Centrale Diaconie: SIV vakantieweken
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
Jeugdwerk eigen gemeente
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk
 

1ste collecte: Centrale Diaconie, SIV vakantieweken

SIV (stichting invaliden vakantieweken) organiseert al sinds 1964 vakantieweken voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze mensen, zijn door hun handicap afhankelijk van anderen. In veel gevallen hebben ze moeten verhuizen naar een verpleeghuis of woonzorgcentrum. SIV wil jaarlijks zo’n 100 gasten een weekje in de watten leggen met behulp van enthousiaste vrijwilligers, onder wie verpleegkundigen. Dankzij uw gift kunnen zij deze mensen een week met goede zorg en warme aandacht omringen.

2de collecte: Jeugdwerk eigen gemeente
De tweede collecte is bestemd voor het jeugdwerk. Voor het jeugdwerk in de eigen wijk of het jeugdwerk dat gezamenlijk met andere wijken wordt uitgevoerd.
 

terug