zondag 20 maart 2022

Kerkdienst - 40-dagentijd, gezinsdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Deze dienst is een gezinsdienst, waarin jong en oud elkaar in de dienst ontmoeten. We hopen dat we elkaar na lange periodes van corona weer mogen ontmoeten en samen ons geloof mogen beleven!

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (wijkdiaconie: paasactiviteiten): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: kerkdiensten en predikant): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de collecte
Deze zondag is deze collecte bestemd voor de wijkdiaconie. Op weg naar Pasen zijn er diverse activiteiten die de wijkdiaken (mede) organiseren. Zo verspreiden we voor de lijdenstijd een veertigdagen kalender naar 160 adressen, en organiseren we de viering voor senioren. De opbrengst van deze collecte zal aan deze activiteiten besteed worden.

terug