zondag 13 maart 2022

Kerkdienst - 40-dagentijd

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jan van der Wolf, Voorburg

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Centrale Diaconie: SIV vakantieweken): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: energiekosten Marcuskerk): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de collecte
Stichting SIV organiseert vakantieweken voor mensen uit onze regio met een (ernstige) lichamelijke beperking. Daar werd meer dan 55 jaar geleden het startsein voor gegeven door de protestantse diaconieën van Den Haag en omgeving. Juist deze mensen, die door hun handicap afhankelijk zijn van anderen en in veel gevallen hebben moeten verhuizen naar een verpleeghuis of woonzorgcentrum, willen we een weekje in de watten leggen. Een week op een mooie locatie in de natuur, met leuke activiteiten. Een week waarin er ’s ochtends niet gehaast hoeft te worden bij het wassen en aankleden. Een week waarin veel gelachen wordt en over van alles gepraat kan worden. Tijdens de vakantie worden zij verzorgd door trouwe en enthousiaste vrijwilligers, onder wie verpleegkundigen. Dankzij uw gift kunnen zij deze mensen een week met goede zorgen en warme aandacht omringen. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Voor meer informatie zie: www.stichting-siv.nl.

terug