zondag 2 april 2023

Kerkdienst - 40-dagentijd

Datum: 
 zondag 2 april 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. André Verweij, ’s-Gravenzande

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Centrale Diaconie: Buurt- en Lukaskerk

> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Eigen wijkgemeente
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting eerste collecte
In de Buurt & Lukaskerk is altijd tijd voor een kop koffie en een gesprek. Hier ontplooit de diaconaal werker van Stek samen met vrijwilligers uit kerk én buurt, activiteiten die bijdragen aan het verbinden, versterken, bezielen en beschermen van mensen. Contacten met cliënten van de Voedselbank, netwerken in de wijk en projecten als het Mama Verhalenkoor zorgen ervoor dat mensen zich sterker en weerbaarder gaan voelen.
 

terug