zondag 14 maart 2021

ONLINE Kerkdienst - 40-dagentijd

Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Leneke Marchand, Voorburg

De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes

terug