zondag 5 maart 2023

Kerkdienst - 40-dagentijd - Heilig Avondmaal

Datum: 
 zondag 5 maart 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorgangers: ds. Jantine Veenhof

In de dienst van 5 maart zal het startsein worden gegeven voor 'Samen aan tafel'. Samen eten is bij uitstek een manier mensen te ontmoeten en te leren kennen.

Zou u of zou jij wel eens uitgenodigd willen worden voor koffie of lunch of een warme maaltijd?
In de dienst van 5 maart zullen briefjes met enveloppen aanwezig zijn om je hiervoor op te geven. De envelop hang je in de witte boom.

En bent u / jij iemand die graag iemand te gast hebt voor koffie, lunch of warme maaltijd?
Dan kun je een envelop uit de boom meenemen en contact leggen met degene die zich heeft opgegeven.
We hopen zo op mooie en wellicht ook nieuwe ontmoetingen.

Het is ook mogelijk om op de andere zondagen in maart een envelop in de boom te hangen. Of eruit te halen.
Mocht u niet in de kerkdienst komen, maar wel graag mee willen doen? Laat het dan weten aan ds Jantine: dominee@pg-dedrieklank.nl of aan Jorinde Oudenaarden; j.oudenaarden@gmail.com.

Na de dienst
We nodigen je uit om na de dienst met elkaar in gesprek te gaan over het Avondmaal in onze gemeente. Dat willen we doen tijdens een Bring&Share lunch in de ontmoetingsruimte, waarin we in praktijk kunnen brengen wat Jezus ons leert. Neem een lunch mee voor jezelf en een ander zodat mensen ook mogen ontvangen. Iedereen is welkom. We hopen op een mooie samenkomst onder leiding van Jantine Veenhof.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Centrale Diaconie: SIV invaliden vakantieweken
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Eigen wijkgemeente: energiekosten Marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
SIV organiseert al sinds 1964 vakantieweken voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze mensen, zijn  door hun handicap afhankelijk van anderen. In veel gevallen hebben ze moeten verhuizen naar een verpleeghuis of woonzorgcentrum. SIV wil jaarlijks zo’n 100 gasten een weekje in de watten leggen met behulp van enthousiaste vrijwilligers, onder wie verpleegkundigen. Dankzij uw gift kunnen zij deze mensen een week met goede zorg en warme aandacht omringen.

terug