zondag 5 maart 2023

Kerkdienst - 40-dagentijd - Heilig Avondmaal

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10:00 uur

Voorgangers: ds. Jantine Veenhof

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Centrale Diaconie: SIV invaliden vakantieweken
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Eigen wijkgemeente: energiekosten Marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
SIV organiseert al sinds 1964 vakantieweken voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze mensen, zijn  door hun handicap afhankelijk van anderen. In veel gevallen hebben ze moeten verhuizen naar een verpleeghuis of woonzorgcentrum. SIV wil jaarlijks zo’n 100 gasten een weekje in de watten leggen met behulp van enthousiaste vrijwilligers, onder wie verpleegkundigen. Dankzij uw gift kunnen zij deze mensen een week met goede zorg en warme aandacht omringen.

terug