zondag 17 december 2023

Kerkdienst - 3e advent

Datum: 
 zondag 17 december 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Ronald van Schouwen, Honselersdijk

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).
 

Collectes

1. Kerk in Actie: binnenlands diaconaat, ongedocumenteerden
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2.
Eigen wijkgemeente: jeugdwerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren. Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven krijgen.
 

terug