zondag 5 december 2021

Kerkdienst - 2e advent

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Bas Plaisier, Gouda

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Diaconale collectie: De Kinderwinkel): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: energiekosten Marcuskerk): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte
De Kinderwinkel wil dagelijks een veilige thuisplek zijn voor kinderen en tieners in Moerwijk, een wijk waar kinderen het niet gemakkelijk hebben. In de Kinderwinkel werken twee beroepskrachten en circa 40 vrijwilligers uit de wijk en de kerk met elkaar samen. Het is een plek waar kinderen, tieners en hun ouders/verzorgers van verschillende afkomst en met verschillende (geloofs)overtuigingen elkaar kunnen ontmoeten. De Kinder-winkel ontwikkelt tal van activiteiten: kinderinloop, tienerinloop, ouder-kindochtenden, het bekende tienerrestaurant op donderdagavond, huiswerkbegeleiding, muziekprojecten, uitstapjes in de schoolvakanties, een zomervakantie week en nog veel meer. De Kinderwinkel: een baken voor kinderen in een woelige buurt. Onmisbaar, vindt ook de Haagse Diaconie die dit project ruimhartig steunt. Doet u mee? Van harte aanbevolen. 
Om nader kennis te maken met dit project, kunt u 14 december van 13.00 – 15.00 uur langs komen in de Kinderwinkel. Graag wel van te voren aanmelden, via kinderwinkel@stekdenhaag.nl.

 

terug