zondag 27 juni 2021

Kerkdienst - Belijdenisdienst (vooraf inschrijven)

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Aanmelden
Met het formulier op onze website kun je voor je huishouden aangeven welke kerkdiensten je in juni kunt en wilt bijwonen. Op basis van alle reacties maken wij een eerlijke verdeling en bevestigen voor elke zondag per e-mail wie wel (en misschien helaas niet) welkom is. Met het inschrijfformulier geef je dus je voorkeur aan, terwijl de bevestiging per e-mail bepaalt of je daadwerkelijk naar de kerk kunt komen.

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Jong Transvaal en Schilderswijk): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: pastoraat): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug