zondag 1 januari 2023

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 1 januari 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: pastor Arte Havenaar, Utrecht

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes

1.Centrale Diaconie, maatjesproject 2GO
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Eigen wijkgemeente: kerkdiensten en predikant
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
2GO is een maatjesproject dat zich inzet voor mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, die samen met hem of haar regelmatig een activiteit onderneemt, zoals wandelen, fietsen, naar de bioscoop gaan of koken. Vrijwilligers ondersteunen hun maatje bij het vergroten van hun sociale netwerk en laten hen kennismaken met de stad en de Nederlandse samenleving.
 

terug