26 jan 2022


Kerkbalans 2022: Geef vandaag voor de kerk van morgen

24 januari 2022

In de week van 17 januari zijn de brieven en e-mails voor de actie Kerkbalans 2022 verstuurd. Het motto van Kerkbalans is: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.
Wij hopen van harte dat je als gemeentelid de oproep om bij te dragen op die manier ervaart. Als een uitnodiging om - ook financieel - de schouders te zetten onder het gemeente-zijn en het kerk-zijn, niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst; als een appèl om een stukje van wat we krijgen, in te zetten om alle mooie dingen mogelijk te maken die in onze wijkgemeente gebeuren.

Geen middel, maar doel
Uiteindelijk is geld 'slechts' een middel om het beleven, vieren en delen van ons geloof als doel mogelijk te maken! De kerk krijgt immers geen subsidie, maar is voor het overgrote deel afhankelijk van de financiële bijdrage van leden. Hoe hoog die bijdrage is, maakt niet uit: we zijn blij met elk bedrag en hopen dat je royaal en ruimhartig bijdraagt wat je kunt missen. Het geld komt direct ten goede aan onze wijkgemeente!

Waar gaat mijn geld naartoe?
Als je financieel bijdraagt, heb je er recht op om te weten waar het geld naartoe gaat. In het overzicht hieronder zijn de belangrijkste inkomsten en uitgaven uit de begroting voor 2022 van onze wijkgemeente weergegeven.
 
Inkomsten Uitgaven
Kerkbalans € 65.000 Betaalde krachten € -107.000
Huuropbrengsten € 27.000 Onderhoud gebouw € -23.000
Rente € 16.000 Energie € -13.000
Collecten € 8.000 Kerkdiensten € -7.000
Overige inkomsten € 2.000 Overige uitgaven € -14.000
Totaal € 118.000 Totaal € -164.000

Saldo: € 46.000 tekort

Hoewel we altijd voorzichtig begroten en het tekort in de praktijk vaak kleiner is dan we van tevoren bedenken, blijft het zo dat elke extra euro welkom is om het tekort weg te werken.

Contact
We hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat elk gemeentelid de uitnodiging om bij te dragen aan Kerkbalans ontvangt. Als je geen e-mail of brief hebt ontvangen, is er iets niet goed gegaan. Neem dan contact met mij op, zodat we na kunnen gaan wat er mis ging en hoe we dat gaan herstellen. Neem ook contact op als je vragen of opmerkingen hebt over financieel bijdragen (bijvoorbeeld over slim schenken, waardoor je meer geld van de Belastingdienst kunt terugkrijgen over je gift).

Namens de kerkrentmeesters van De Drieklank,
Bram Maljaars (bram@pg-dedrieklank.nl / 070-380 11 52)

P.s. Ben je geen lid van onze wijkgemeente, maar draag je haar een warm hart toe en wil je financieel bijdragen?
Kijk op www.pg-dedrieklank.nl/bijdragen naar de mogelijkheden.
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 16 jul 2024 om 20:00 uur

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 10:00 uur

Italiaans lunchbuffet (vooraf aanmelden)

di 23 jul 2024 om 12:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina