Hoopvol Transvaal

Hoopvol Transvaal

Onder de naam Hoopvol Transvaal is de kerkelijke pioniersplek van start gegaan. Een spannende nieuwe fase van het missionaire initiatief in Transvaal, dat enkele jaren terug gestart is. 
Transvaal is een centrumwijk met een heel eigen dynamiek in Den Haag. Een wijk die zeker niet in de laatste plaats opvalt vanwege de smeltkroes van culturen en religies.
Het is niet moeilijk om wat van Transvaal te vinden; om je er als ‘buitenstaander’ over te verbazen; eraan te ergeren; of in meer positieve zin je te verwonderen. Snappen hoe de wijk in elkaar zit kost meer tijd. Als pioniersgroep streven we ernaar om ons grondig te verdiepen in de wijk en in de mensen die er wonen; om echt onderdeel van de wijk te worden en ons leven te delen met de mensen die er leven. 

Als pioniersgroep hebben we een droom, dat er meer van Jezus zichtbaar, merkbaar en hoorbaar zal zijn in de wijk. Het is niet aan onszelf om te bepalen hoe dat precies zou moeten gebeuren. We kijken verwachtingsvol uit naar wat God op ons pad gaat brengen en hoe Hij ons wil gebruiken in Zijn plannen. Wel stellen we ons beschikbaar om hieraan bij te dragen.

Bovenstaande houding betekent niet dat we richtingloos op pad gaan. We willen ons er voor inzetten dat er een nieuwe christelijke gemeenschap zal gaan ontstaan van de wijk en voor de wijk, waar mensen vrede en acceptatie zullen vinden. Een gemeenschap die net als de wijk zelf een smeltkroes van culturen zal zijn. Daar zit de overtuiging achter dat we elkaar over die soms heel lastige taal- en cultuurgrenzen heen, echt veel te bieden hebben. We hopen dat we daarmee op een positieve en verbindende manier mogen bij dragen aan Transvaal.

Meer informatie over Hoopvol Transvaal is te lezen op de website: hoopvoltransvaal.nl

Recent nieuws van Hoopvol Transvaal vindt u op de pagina 'Nieuws'
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina