30 mrt 2019


"Hij regeert..."

24 februari 2020

“Hij regeert…”

Ik moet in deze dagen nogal eens denken aan zuster Wu uit Dali in China.
China verkeert op dit moment in een gigantische crisis vanwege de uitbraak van het Corona virus. Vele honderden mensen zijn al overleden, grote steden zijn afgesloten en tientallen miljoenen mensen opgesloten in hun huizen. Buiten China neemt de angst steeds meer toe – is zo’n epidemie eigenlijk wel te stoppen?

Op zulke momenten zie ik zuster Wu voor me. Ze lijkt nooit van streek te raken om wat er om haar heen in de wereld gebeurt. Haar lijfspreuk is: “He is the Ruler – de Heer regeert.”

Ze vertelde ons hoe ze jaren geleden zo’n 15 jaar vernederd was door de communisten omdat ze christen was en in Jezus gelooft, de Bijbel leest en trouw naar de kerk gaat. In die tijd was dat allemaal verboden. Haar man was in die jaren opgesloten in een werkkamp omdat hij de directeur van een christelijk ziekenhuis was. Haar enige troost was dat ze haar Bijbel nog had waardoor God tot haar sprak en haar moed gaf. Maar de politie vond die Bijbel en vertrapte en verbrandde die voor haar ogen. Dat was het ergste wat haar was overkomen, vertelde ze. Maar gelukkig had ze veel Bijbelwoorden en -verhalen gememoriseerd en kon ze die voor haar kinderen blijven opzeggen.
Maar het tij was gekeerd in China. Ze straalde toen ze aan ons na zoveel jaren, vertelde dat ze alweer jaren een nieuwe bijbel had en er elke dag meerdere keren in las. God had haar laten zien dat dictators niet het eeuwige leven hebben. ‘God laat vroeg of laat zien dat Hij regeert’ en terwijl ze haar vinger op stak zei ze: ‘mensen sterven en verdwijnen – maar alleen God is ‘the Ruler – de Heer - van de wereld’ 
Veel christenen in China zeggen het haar na. Zeker nu oude tijden lijken terug te komen: kruisen worden van kerken gehaald, kerkgebouwen verwoest, zondagsscholen gesloten, terwijl in sommige plaatsen studenten en docenten wordt verboden om kerkdiensten bij te wonen. Maar er is geen sprake van zij denken dat God hen in de steek laat – wordt Hij door een vijandige overheid schaakmat gezet. Een bisschop zei tegen een stadsbestuurder die hem de opdracht gaf om het kruis van de kerk te halen op straffe van gevangenschap: ‘ik zal dat niet doen en u moet weten dat God regeert en dat in het verleden machthebbers die tegen God opstonden allemaal ten onder zijn gegaan. Want Jezus laat elke keer weer zien dat aan Hem alle macht is en dat Hij overwinnaar is op alle machten van het kwaad.” Toen de bewindvoerder dat hoorde, vertrok hij en liet zich niet meer zien.

“De Heer is koning, met hoogheid en macht is Hij bekleed. Vast staat de wereld, zij wankelt niet en vast staat van oudsher uw troon, U bent van alle eeuwigheden de Heer is met macht”, zo lezen we in Psalm 93.

En dat laat ook zien op wie we ons vertrouwen moeten stellen en hoe we tegen de wereld aankijken. Als God regeert en Jezus de Heer van de wereld is – dan valt iedereen daaronder. Dan zijn we allemaal gelijk en is de diversiteit van mensen en volken geen enkele reden om elkaar uit te sluiten of te zien als ‘iemand die niet bij ons hoort’. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat in praktijk brengt.

Toen Jezus in de woestijn door de duivel verzocht werd – ging een van die verzoekingen om het vertrouwen op God uit te ruilen voor geloof in eigen kracht en de maakbaarheid van je eigen leven. Maar Jezus doorzag die truc: als je het vertrouwen op God inwisselt voor het aanbidden van wat wij mensen presteren, dan raak je verstrikt in de woestijn van je leven en ga het je beloofde land niet binnen. 

Chinese christenen hebben ons geleerd om de moed niet op te geven, te blijven vertrouwen op God en rotsvast te staan op de belijdenis dat uiteindelijk de Heer overwint.

Bas Plaisier
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina