30 mrt 2019


God met ons

26 november 2020
 

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Johannes 3: 16

God met ons - over een toekomst die groter is dan het verleden

Het is donderdagmorgen 10 uur. Ik zit achter mijn computer en open opnieuw een Zoom-gesprek. Ditmaal geen vergadering, maar ik ontmoet een heel stel voorgangers uit de stad Den Haag en omstreken. Via het Missionair Platform Den Haag ben ik uitgenodigd om met een aantal voorgangers het boek ‘De toekomst is groter dan het verleden, een nieuwe weg voor de kerk’ van de theoloog Samuel Wells te lezen. Samuel Wells is als predikant verbonden aan St. Martin-in-the fields in Londen en is daarnaast gasthoogleraar ethiek aan King’s College. We luisteren naar twee voorgangers die hun gedachten laten gaan over de eerste hoofdstukken en gaan daarna uiteen in kleine groepen. En dat allemaal via Zoom. Zo praten we over een toekomst die groter is dan het verleden. Via mijn kleine computerscherm spreken we over de grote thema’s van ons geloof en onze kerk. 

Ons gesprek typeert deze tijd: middenin deze coronatijd via Zoom spreken over de toekomst. En ik ga bij mezelf te rade of ik juist nu kan nadenken over een toekomst die groter is dan het verleden. Samuel Wells legt in zijn boeken de nadruk op de identiteit van God: de belangrijkste boodschap is dat ‘God met ons is’. Hij pleit hiervoor omdat in veel sociaal maatschappelijke programma’s men vooral denkt vanuit het ‘zijn voor’, terwijl God in Jezus laat zien hoe Hij ‘met’ mensen is. Niet ‘zijn voor’, maar ‘zijn met’. Jezus woonde het grootste deel van zijn leven gewoon tussen de mensen van Nazaret. Jaag dus geen geforceerde oplossingen na, zegt Wells, maar wees dichtbij mensen in nood. De basis voor zijn christelijke getuigenis is dan ook onze relatie met God en met elkaar. 

God met ons. ‘Zijn met’ in plaats van ‘ziin voor’. Het is de adventsbelofte die de komende weken zal klinken. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”, zo lezen we in Johannes 3: 16. Hij is de Immanuel, ‘God met ons’. En hij komt Zelf naar ons toe, in Zijn Zoon. Om er niet ‘voor’ ons te zijn, maar ‘met’ ons. Hij deelt ons leven. En juist in deze sobere en onzekere coronatijd mogen we daar aan vasthouden. Hij opent de toekomst, ook al voelen we aan alles in de maatschappij hoe onzeker we over de toekomst denken. Hij opent de toekomst in ons hart, ook al zijn we van binnen onrustig. Hij opent de toekomst in onze gemeenschap, ook al vinden we het spannend wat de coronatijd met onze kerkgemeenschap doet. Hij opent de toekomst in de komende Adventsweken op weg naar Kerst. Want Hij belooft dat Hij ‘God met ons’ is. Dat wij nooit aan ons lot zijn overgeleverd. Dat we als gelovigen mogen weten van een toekomst die groter is dan het verleden. Dat maakt dat wij met de mensen in nood mogen zijn. Dat wij naast hen mogen staan en met hen mogen leven. Net zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd.

Na een mooi gesprek sluit ik het Zoom-gesprek af. We gaan allemaal weer verder met ons werk in de kerk. Ik kijk naar buiten en zie de skyline van onze stad. Ook al is het nog ochtend, de donkerte van de novembermaand is al een beetje zichtbaar. De toekomst is groter dan het verleden. Juist als de dagen korter en donkerder worden, mogen we weten dat Hij onderweg is. Hij komt, in onze stad en daarbuiten, op de plekken waar wij wonen. Hij komt in ons hart en in ons leven. We verwachten met elkaar de komst van het Kerstkind.

‘God met ons’.

Ds. Jantine Veenhof
 
terug

Agenda

DinsdagAvondKring (DAK)

di 23 apr 2024 om 19:00 uur

Gebedsgroep

di 23 apr 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 25 apr 2024 om 18:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina