24 apr 2024


Gezamenlijke Hemelvaartsviering van 23 kerken

Vanuit het Missionair Platform Den Haag is op Hemelvaartsdag 9 mei om 11.00 uur een interkerkelijke viering vanuit 23 Haagse kerken. De Protestantse Kerk Den Haag heeft haar medewerking hieraan verleend door het beschikbaar stellen van de Grote Kerk.

terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina