Gesprekskring

De gesprekskring is een actieve kring die bijeenkomt bij deelnemers thuis. Centraal staat het gesprek over wat geloven betekent in ons dagelijks leven, bij de keuzes die we maken, de vragen die op ons afkomen en de manier waarop we geloven in ons gewone leven vormgeven. We voeren dit gesprek aan de hand van een boekje met onderwerpen voor bijbel gesprekskringen.

De gesprekskring komt zes keer per jaar bij elkaar, de data worden in onderling overleg bepaald. Aan het einde van het seizoen is er een etentje.

Data voor seizoen 2023/2024
Dinsdag 3 oktober
Dinsdag 14 november
Woensdag 10 januari
Woensdag 28 februari
Woensdag 10 april
Dinsdag 21 mei
De avonden starten om 20.00u en duren tot ca 22.00u

Contactpersoon: Wilma Luijendijk (070-440 0364)
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina