Gebedsgroep: Bid je mee?

Bid je mee?

Op zondag 12-9-2021 was de startzondag en tevens vierden we het 25-jarig bestaan van onze kerk. Jantine Veenhof ging in de preek in op het gebed en specifiek op het Onze Vader. Want zoals het jaarthema van de PKN ook zegt: “Van U is de toekomst”. We mogen het verwachten van God zelf.

Na de dienst hebben veel mensen op een kerkje hun gebeden voor het komende jaar geschreven en in de boom gehangen. In de gesprekken daarna over het beleidsplan bleek de behoefte om samen een gemeenschap te zijn, vaker bij elkaar te komen, aansluiting te zoeken bij (de noden van) de buurt en ook om te bidden. Hoe mooi is het om deze wens praktisch vorm te geven door het komende jaar deze gebeden ook samen wekelijks bij God te brengen. Vandaar dat we starten met een wekelijkse gebedsgroep. Doe je mee? Je hoeft geen professionele bidder te zijn. Het is fijn als je er bent. Zingen, stil zijn, in stilte of hardop bidden, het mag allemaal. Samen geven we er vorm aan.

Datum/tijd:
In oktober elke maandag om 20 uur (inloop vanaf 19:45 uur) tot maximaal 21:00 uur (4, 11, 18 en 25 oktober)
Vanaf november: elke woensdag om 20:00 uur

Locatie: Marcuskerk (stiltecentrum)

Appgroep
Je hoeft je niet vooraf aan te melden. Voor wie dat wil maken we ook een appgroep aan. Meld je voor de appgroep aan bij Mariël Middendorp (06-55550464)
terug

Agenda

Kerkdienst - Hemelvaartsdag

do 26 mei 2022 om 10.00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 26 mei 2022 om 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur)

Even voorstellen: waarnemend predikant

Vanaf half mei tot eind september is Dirk-Jan Thijs de tijdelijk predikant in verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof van ds Jantine Veenhof. 

Contact

Predikant
Dominee Jantine Veenhof is met zwangerschaps- en bevallingsverlof tot eind september. Haar waarnemer is Dirk-Jan Thijs. Bereikbaar via dirk-jan.thijs@pg-dedrieklank.nl. Gemeenteleden rond de 'Marcuskerk' kunnen bij pastorale vragen ook Emma Moerman of Gerrit van de Velde benaderen. 

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

> Contactpagina