Gebedsgroep: Bid je mee?

Bid je mee?

Op zondag 12-9-2021 was de startzondag en tevens vierden we het 25-jarig bestaan van onze kerk. Jantine Veenhof ging in de preek in op het gebed en specifiek op het Onze Vader. Want zoals het jaarthema van de PKN ook zegt: “Van U is de toekomst”. We mogen het verwachten van God zelf.

Na de dienst hebben veel mensen op een kerkje hun gebeden voor het komende jaar geschreven en in de boom gehangen. In de gesprekken daarna over het beleidsplan bleek de behoefte om samen een gemeenschap te zijn, vaker bij elkaar te komen, aansluiting te zoeken bij (de noden van) de buurt en ook om te bidden. Hoe mooi is het om deze wens praktisch vorm te geven door het komende jaar deze gebeden ook samen wekelijks bij God te brengen. Vandaar dat we starten met een wekelijkse gebedsgroep. Doe je mee? Je hoeft geen professionele bidder te zijn. Het is fijn als je er bent. Zingen, stil zijn, in stilte of hardop bidden, het mag allemaal. Samen geven we er vorm aan.

Datum/tijd:
In oktober elke maandag om 20 uur (inloop vanaf 19:45 uur) tot maximaal 21:00 uur (4, 11, 18 en 25 oktober)
Vanaf november: elke woensdag om 20:00 uur

Locatie: Marcuskerk (stiltecentrum)

Appgroep
Je hoeft je niet vooraf aan te melden. Voor wie dat wil maken we ook een appgroep aan. Meld je voor de appgroep aan bij Mariël Middendorp (06-55550464)
terug

Agenda

Kerkdienst - Dankdienst, Hervormingsdag

31 okt 2021 om 10.00 uur

Meet the parents

31 okt 2021 om 11.00 uur

Lied van de maand

In de maand oktober luisteren we in de Marcuskerk naar het kinderlied 'God is Goed'.

> Zing je mee?

Artikel Startzondag

Een redacteur van Kerk in Den Haag was aanwezig bij de Startzondag en het 25-jarig jubileum van de Marcuskerk. Lees hier het artikel dat hij schreef over deze feestelijke zondag.

Leven in het nu?

Meditatie door Tim van Iersel.

> Lees verder

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina