vr 6 maart 2020

Filmkring

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 19.30 uur  - 22.00 uur

Filmkring 2019-2020
Tijdens de filmkring bekijken en bespreken we gezamenlijk een film. Dit leidt vaak tot mooie en persoonlijke gesprekken over geloof, samenleving en ethiek. Iedereen van binnen of buiten de wijkgemeente is van harte welkom! Als je een goed idee voor een film hebt, horen we het graag.

Contactpersoon: Manoah van der Velde (06-4961 8026)

terug
 


Lied van de maand

In de maand juli zingen we in de Marcuskerk als kinderlied: Liedje van Verlangen van Elly & Rikkert. 

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie n.a.v. Handelingen 6 : 1b

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
(met verlof tot
medio augustus 2020)
Contact via Ingrid Blok (scriba)

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina