ds. Jantine Veenhof doet intrede

Op zondag 16 september 2018 is ds. Jantine Veenhof tijdens een feestelijke kerkdienst verbonden aan de Haagse wijkgemeente Laak-Moerwijk.

Tijdens de kerkdienst, die om 14.00 uur begon en waarbij veel belangstellenden van buiten de wijkgemeente aanwezig waren, is de beroepingscommissie - die ds. Jantine Veenhof voordroeg - bedankt en ontbonden. Dit gebeurde door de voorzitter van de kerkenraad, Willeke Eikelenboom.

Ds. Nynke Dijkstra-Algra uit Houten deed de verbinding van ds. Jantine Veenhof aan de wijkgemeente. Zij vatte daarbij samen wat de taken van een predikant zijn. Die houden meer in dan op zondag preken en daarna de hele week in je nest liggen, merkte zij gevat op. Vervolgens ontving ds. Jantine Veenhof de zegen, terwijl de kerkenraad om haar heen stond.

De preek van ds. Jantine Veenhof had als thema 'Over grenzen thuis' aan de hand van Petrus die door de Geest naar Cornelius gestuurd werd (Handelingen 1:11-18). Petrus overschreed, tegen zijn intuïtie in en gedreven door de Geest, grenzen die voor hem als Jood heilig waren. Zo kan de Geest ook ons inspireren om letterlijk grenzen te overschrijden, bijvoorbeeld die tussen de wijken Laak en Moerwijk waar zich de twee gebouwen van de wijkgemeente bevinden. Ook kunnen we door de Geest veranderen in onze houding naar elkaar en in het naar buiten treden als christenen.

Ds. Jantine Veenhof kreeg welkomstcadeaus van de kinderen uit de gemeente en een 'vriendenboek' om de gemeenteleden snel te leren kennen. De organist/pianist Jeehyun van der Meer-Lee, Marcusband en cantorij die verbonden zijn aan de wijkgemeente verzorgden de muziek tijdens de dienst.

Tijdens verschillende speeches werd ds. Jantine Veenhof welkom geheten in de wijkgemeente. Ds. Theo Hettema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Den Haag, gebruikte de toekomstige naam van de wijkgemeente (De Drieklank) op een muziekale manier om duidelijk te maken wat de gemeente te bieden heeft. De tienergroep Discovery nodigde ds. Veenhof uit voor een spelletjesavond en door de missionaire pioniersplek Geloven in Moerwijk werd zij uitgenodigd voor een pizza-avond en kreeg zij een krat met groenten en kruiden uit de Marcustuin mee.

Ds. Jantine Veenhof bedankte in een persoonlijk woord iedereen die haar komst van Wateringen naar Den Haag mogelijk heeft gemaakt. 'Ik ben niet zo van de megakerken, dus ik weet zeker dat ik mij in deze gemeente erg ga thuisvoelen.' En: 'Sommige mensen vragen aan mij wat ik toch ga doen in Laak en Moerwijk. Die mensen weten niet welke mooie dingen er allemaal in deze wijken gebeuren.'

Kijk de verbintenis- en intrededienst terug.

Foto: gemaakt voor Petrus Magazine door Xander de Rooij
terug

Agenda

Oasegebed

25 nov 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

27 nov 2020 om 14.00 uur

Gedachteniszondag


Zondag 22 november herdachten we in de vierplek Marcuskerk allen die ons in dit jaar zijn ontvallen. Deze zondag klonken hun namen in de dienst. De gedachtenisstenen met de namen van de overledenen lagen die morgen op de gedenktafel, als stil getuigenis en zichtbare herinnering.

Oproep: producten doneren voor de voedselbankLied van de maand

In de maand november luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: 'Ik wens jou' van Trinity.

Neurie je mee?

God is altijd bij me

Meditatie door ds. Tim van Iersel.

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina