Omzien naar elkaar

In onze wijkgemeente is er de pastoraatsgroep, een groep van gemeenteleden die u willen bezoeken als u behoefte hebt aan een goed gesprek, een luisterend oor of samen denken over een probleem.
Lees meer 

Jeugd en jongeren

In de vierplek Marcuskerk komt een steeds groter wordende groep van kinderen en jongeren. Voor verschillende leeftijdsgroepen zijn er activiteiten. Ook gasten zijn hierbij van harte welkom!
Lees meer 

Lid worden

  • Ben je lid van De Drieklank en wil je je kind inschrijven? 
  • Ben je lid van een (Haagse) PKN-gemeente en wil je lid worden van De Drieklank?
  • Ben je lid van een ander kerkgenootschap dan de PKN en wil je lid worden van De Drieklank?
  • Ben je geen lid van een kerkgenootschap en wil je lid worden van De Drieklank?
In al deze gevallen kun je je aanmelding doorgeven via dit online formulier. Vul per persoon een formulier in.
 
Lees meer 

Adventsweken

Activiteiten in de komende adventsperiode

Agenda

Kerkdienst - 2e advent - Heilig Avondmaal

zo 10 dec 2023 om 10:00 uur

Kerstviering senioren

di 12 dec 2023 om 15:30 uur

Gebedsgroep

di 12 dec 2023 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina