01 feb 2024


Abonnement wijkblad Drieklank

Zo aan het begin van het nieuwe jaar wordt het ook weer tijd om uw abonnement op het wijkblad te verlengen en het abonnementsgeld over te maken. Het wijkblad komt 10x per jaar uit. 

Het abonnementsgeld bedraagt vanaf €15,- per kalenderjaar. Deze worden door gemeenteleden rondgebracht en vindt u zonder postzegel in de brievenbus.
Krijgt u het blad via de post thuisbezorgd, dan bedragen de kosten €35,- (incl. porto) per kalenderjaar.

Denkt u eraan het abonnementsgeld over te maken? U kunt het bedrag storten op rekeningnummer NL64 INGB 0000 2565 00 t.n.v. Protestante wijkgemeente Marcuskerk, o.v.v. Wijkblad 2024.

 
terug

Agenda

DinsdagAvondKring (DAK)

di 23 apr 2024 om 19:00 uur

Gebedsgroep

di 23 apr 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 25 apr 2024 om 18:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina