29 aug 2023


Meditatie 'Ga mee!'

Ga mee!
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God.
Efeziërs 3: 14-19

In de zomervakantie zei onze Juul elke morgen: “Mama, wat gaan we doen?” Meestal kozen we het strand, of lekker wandelen in het Haagse Bos, naar de stad of de speeltuin. En daarna zei Sep steevast: “Papa, ga je ook mee? En mama en Kas en Juul, allemaal mee!” Sep wil altijd dat we allemaal meegaan.

“Ga mee.” Het is het jaarthema van dit seizoen. We worden uitgenodigd om mee te gaan in de beweging van Gods liefde. En dat doe je niet alleen, maar samen, juist omdat je dan nog veel meer kunt en mag ontdekken van wie God is. En zoals Sep het liefste met z’n allen op pad gaat in ons gezin, zo mogen we dat dit jaar als gemeente doen met de gelovigen om ons heen. Van andere kerken en culturen, in Moerwijk en in onze stad.

We zijn één, maar ook veelkleurig in wie we zijn. We proeven daar steeds meer van in onze eigen wijkgemeente. De laatste jaren wordt onze gemeente diverser in verschillende afkomsten en culturen en ook meer wijkbewoners weten onze kerk te vinden. We zijn één in Christus in al onze verscheidenheid. Dat vraagt openheid en liefde voor elkaar, geduld en begrip, want we verstaan en begrijpen elkaar niet altijd zomaar. Soms door een belemmering in onze taal. Soms omdat we in onze cultuur andere gebruiken gewend zijn. Soms omdat we een andere geloofsachtergrond hebben of een ander opleidingsniveau. Of omdat we oud en jong zijn. We moeten moeite doen om elkaar te verstaan en te zien. Ook in een christelijke gemeenschap, moeten we elkaar letterlijk mee-nemen.
Wie dat als geen ander weet is Paulus. Hoeveel brieven schrijft hij niet aan die eerste kersverse gemeentes met gemeenteleden die elkaar in de haren vliegen en allemaal vaak wat anders willen, geloven en denken?

In de brief aan Efeziërs lezen we over die verscheidenheid. Maar Paulus bemoedigt hen. Niet door te zeggen: Verscheidenheid is mooi, als een soort cultureel maatschappelijk verschijnsel. Maar door die verscheidenheid te betrekken op de eenheid in Christus. Als mensen, als gelovigen kennen we een grote verscheidenheid, maar we zijn één in Christus. En we moeten het hebben van de Vader en de Geest als we die eenheid in verscheidenheid willen leven. Als we geworteld en gegrondvest blijven in de liefde van God, zullen we met alle heiligen in staat zijn om de lengte, breedte, hoogte en diepte van Christus te kennen. Door de liefde in Christus is het dus mogelijk één te zijn in verscheidenheid. Dat daagt ons uit om met elkaar mee te gaan dit komende seizoen.

Ik vind het mooi om te horen dat de nieuwkomers in onze gemeente zich welkom voelen. Dat er anderen op hen af stappen bij de koffie of in de kerkzaal. Dat we omzien naar elkaar, door een kaart te sturen, iemand te bellen of op onze kringen voor elkaar te bidden. Dat we meerijden naar een ziekenhuisbezoek, omdat iemand anders alleen moet gaan. Het is de beweging van Gods liefde waar Paulus het over heeft met de Efeziërs. We zijn allemaal verschillend, maar we dienen elkaar in de liefde Christus. Het is de beweging waarin wij als kerk, als pioniersplekken en als kerkplekken in de wijk elkaar mogen vinden en meenemen op de weg van Gods Koninkrijk. Waarin we mogen ontwikkelen, want ook in de kerk vinden we verscheidenheid vaak niet makkelijk.

Maar in de liefde, door de Geest mogen we op weg gaan. Samen. Ga mee!
ds. Jantine Veenhof
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 16 jul 2024 om 20:00 uur

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 10:00 uur

Italiaans lunchbuffet (vooraf aanmelden)

di 23 jul 2024 om 12:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina