05 jul 2023


Update Hoopvol Transvaal

In maart hadden we voor het eerst de (maandelijkse) Hoopvolle zondag. Met een klein groepje kwamen we bij elkaar om God te vereren en de Bijbel te lezen. We begonnen met een laagdrempelige inloop met een heerlijke lunch en starten daarna de viering. Het was een ontroerend moment om voor het eerst in onze pioniersplek een paaskaars aan te steken. Het voelde als de start van een nieuw hoofdstuk. De paaskaars heeft een afbeelding met daarop een lam. Dit symboliseert het lam van God. Daarover gingen ook de evangeliewoorden die extra nadruk kregen; Johannes de Doper zei over Jezus: "Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.” Er was ruimte voor gesprek en gebed en we luisterden onder andere naar het prachtige lied Agnus Dei van de band Sela.

Al Massira
Erwin en Dick hebben afgelopen weken deelgenomen aan een training om de Al Massira cursus te kunnen en mogen geven. Al Massira is Arabisch voor ‘de reis’ en is een verwijzing naar het verhaal van de Emaüsgangers. De insteek is om – zoals Jezus op die reis deed - vanuit het Oude Testament te ontvouwen hoe Hij de vervulling is van beloften en voorzeggingen die gedaan worden. Het cursusmateriaal is speciaal ontwikkelt om mensen met een islamitsiche achtergrond mee te kunnen nemen op een ontdekkingsreis. Het materiaal is ook ontwikkelt in het Midden Oosten. We hopen dat we hier vroeger of later mensen mee van dienst kunnen zijn. We willen er in ieder geval klaar voor zijn als mensen bij ons aankloppen en meer willen weten over Jezus. 

Een pas op de plaats
Het contract van Dick als pionier loopt 31-8 af en wordt niet verlengd. Dit heeft te maken met het beleid van de PKN Den Haag om geen pioniers in vaste dienst te nemen. Om redenen op persoonlijk vlak heeft Dinara haar contract opgezegd. Dick en Dinara blijven wel betrokken en onderdeel van het pioniersteam.
Qua mogelijkheden zijn we hierdoor een stuk beperkter. Ons team was met 3 personen al niet zo groot en door het wegvallen van de fte’s is het moeilijk om pioniersdoelen te stellen. De insteek is nu allereerst om elkaar vast te houden en te kijken of het lukt om de activiteiten door te laten gaan. Met name voor de kidsclub op zaterdagmiddag is dit nog wel echt een zorg en zijn we op zoek naar mensen die het team willen versterken.

In dit proces zoeken we heel nadrukkelijk Gods leiding. We willen niet tegen de wind in krampachtig iets overeind houden; tegelijk zien we te veel zegeningen om zomaar te concluderen dat het niet Gods wind is die waait. Die waait echter wel hoe Hij wil en niet hoe wij willen. We maken een pas op de plaats en proberen nog meer dan hiervoor de toekomst van de pioniersplek echt in Gods handen te laten.

Vanwege deze ontwikkelingen is dit – voorlopig! - ook onze laatste nieuws- en gebedsbrief. Dank voor al jullie meeleven en –bidden!

Informatie & contact
Pionier en buurtpastor: Dick Groenendijk, 06 2808 7089, dgroenendijk@hoopvoltransvaal.nl, www.hoopvoltransvaal.nl.

Doneren
IBAN: NL78 RABO 0373 7445 01 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage inz. Hoopvol Transvaal.
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 16 jul 2024 om 20:00 uur

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 10:00 uur

Italiaans lunchbuffet (vooraf aanmelden)

di 23 jul 2024 om 12:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina