28 sep 2022


Meditatie 'Aan tafel!'

28 september 2022

Johannes 14: 6 - 7
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.

Een nieuw seizoen staat voor de deur. In de week waarin we onze startzondag met elkaar mogen vieren, begin ik ook weer met het werk in de kerk na mijn zwangerschapsverlof. We zijn heel dankbaar voor de geboorte van onze zoon Kas Markus Timotheus en de tijd die we mochten doorbrengen als gezin, om van elkaar te genieten en tijd te hebben voor elkaar. Ook ben ik dankbaar voor het vervangend werk dat ds. Dirk-Jan Thijs in onze gemeente heeft mogen doen, samen met de kerkenraad, het pastoraal team en allen die zich trouw ingezet hebben. Veel dank, ik kon de gemeente met een gerust hart overlaten aan jullie allen!

Nog net aan het einde van mijn verlof overleed koningin Elizabeth II. Een koningin die we allemaal in ons leven hebben gekend, oud en jong. Haar uitvaart wakkerde de liefde voor de kerk van Christus weer extra in mij aan.
Mede door de Anglicaanse en Britse tradities die de dag omlijstten, was haar uitvaart adembenemend mooi. We zagen het afscheid van een geliefd koningin die niet alleen een trouwe vorstin was, maar ook een voorbeeld in haar geloof. Haar leiderschap en ambities kwamen niet voort uit macht, maar uit Degene die zij volgde, namelijk Christus. Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Deze woorden uit Johannes 16 klonken in de dankdienst voor haar leven. Ze waren voor haar een leidraad in haar leven en taak als koningin. Ze voelde zich in haar ambt geroepen om de liefde van Christus na te volgen. Het maakte haar een goede koningin die betrouwbaar, krachtig en liefdevol was in haar leiderschap en als mens.

Terwijl ik keek naar haar uitvaart, gaven de prachtige muziek, de gebeden en de schoonheid van het evangelie, mij zin en inspiratie voor een nieuw seizoen in de kerk. Er is zoveel rijkdom te vinden in het evangelie voor ons dagelijks leven. Het geeft houvast voor je werk en relaties en ook perspectief en hoop in dat wat op je weg komt. Net als koningin Elizabeth mogen wij ons laten leiden door Hem die Weg, de Waarheid en het Leven is. Door Christus Zelf. Het is de basis voor ons vieren, bidden en gemeenschap-zijn. Het is de basis voor ons mens-zijn in onze huizen en op onze werkplekken.

Als we dit jaar met elkaar ‘Aan tafel’ willen gaan, (ons jaarthema) dan mogen we ons laten leiden door Christus zelf. Bij alle maaltijden, activiteiten, kringen en andere ontmoetingen zullen we letterlijk aan tafel gaan om elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen en ons geloof te delen.
Maar Hij - die de Weg, de Waarheid en het Leven is - roept ons in de Drieklank ook aan Zijn tafel te gaan, om daar met elkaar deel te zijn van de genade die God ons in zijn Zoon geeft. Het jaarthema nodigt ons dan ook uit om het vieren van het Heilig Avondmaal te overdenken. In onze gemeente zoeken we naar nieuwe vormen om het Heilig Avondmaal te vieren en ik hoop dat de zoektocht en de gesprekken daarover ons mogen verdiepen in onze relatie met God en met elkaar.
Het samen vieren, bidden, het zijn van een gemeenschap en het zorgen voor elkaar, zal ook in het komende seizoen het hart vormen van onze gemeente. Door het volgen van Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven in de kerk en de stad waarin wij leven. Laten we dat ‘aan tafel’ doen!

ds. Jantine Veenhof
 
terug

Agenda

DinsdagAvondKring (DAK)

di 23 apr 2024 om 19:00 uur

Gebedsgroep

di 23 apr 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 25 apr 2024 om 18:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina