Twee stoelen met een verhaal

24 april 2022

Wellicht hebben jullie ze zien staan in de hal van onze kerk. Aan de rechterkant van de houten bank staan twee oude (en een beetje gammele) stoelen. Deze stoelen hebben een bijzonder verhaal en zijn ons geschonken door dhr van der Vlist. De stoelen zijn afkomstig van de voormalige Valkenboskerk. Vroeger waren er 200 van dit soort stoelen. Ze hadden allemaal een eigen nummer. Zo wisten kerkgangers waar hun plek was in de kerk. Destijds betaalde je in de kerk voor een vaste plek. Een van de stoelen heeft ook nog een nummer (8). Aan de stoelen zit een bijzonder verhaal. Ze stonden onder de preekstoel en werden destijds gebruikt voor het avondmaal. Ook werden ze gebruikt bij de doop.  Dhr vd Vlist is zelf 87 jaar geleden gedoopt op de schoot van zijn moeder op een van deze stoelen. Prachtig toch. Dhr. Van der Vlist wilde graag dat de stoelen een mooi plekje in onze kerk zouden krijgen. Als je op de stoelen gaat zitten of ze ziet staan, denk dan eens aan deze lange en mooie geschiedenis.
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Zomervakantie

zo 21 aug 2022 om 10.00 uur

Vergadering moderamen

do 25 aug 2022

Even voorstellen: waarnemend predikant

Vanaf half mei tot eind september is Dirk-Jan Thijs de tijdelijk predikant in verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof van ds Jantine Veenhof. 

Contact

Predikant
Dominee Jantine Veenhof is met zwangerschaps- en bevallingsverlof tot eind september. Haar waarnemer is Dirk-Jan Thijs. Bereikbaar via dirk-jan.thijs@pg-dedrieklank.nl. Gemeenteleden rond de 'Marcuskerk' kunnen bij pastorale vragen ook Emma Moerman of Gerrit van de Velde benaderen. 

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

> Contactpagina