23 nov 2021


Adventstijd en Kerstchallenge: Geef Licht!Tijdens de Adventstijd zal het programma van de Spoorzoekers in het teken staan van het thema ‘Tel je mee?’. Ook in de kerkdiensten zal hier tijdens het contactmoment aandacht aan besteed worden. De kinderen t/m 7 jaar (Vuurvliegjes en jonge Spoorzoekers) krijgen een boekje van de Kliederkerk thuis: Kerst op reis met Maria. De oudere Spoorzoekers en tieners krijgen het boekje dat hoort bij het Adventsproject: Tel je mee? Met behulp van deze boekjes kunnen kinderen samen met hun ouders ook thuis toeleven naar kerst. U heeft zelf het magazine ‘Geef Licht’ gekregen met daarin de adventskalender ‘In een ander licht’. Het magazine spoort ons aan om met kerst extra stil te staan bij vluchtelingenkinderen.

De tieners gaan in de Adventstijd iets heel stoers doen: ze zullen de nacht van 18 op 19 december in een tent kamperen in het kader van de Kerstchallenge van de Kerk in Actie: Geef Licht!. Met het opgehaalde geld zullen activiteiten voor deze kinderen georganiseerd kunnen worden. Meer hierover kunt u lezen in het magazine.
Wat kunt u doen? U kunt de tieners sponsoren! 

Hoe? door uw bijdrage over te maken naar NL46 INGB 0000 6219 32 t.n.v. Diaconie Prot Wijkgemeente Marcuskerk onder vermelding van ‘Geef Licht’. Of via deze link.
 
terug

Adventsweken

Activiteiten in de komende adventsperiode

Agenda

Kerkdienst - 2e advent - Heilig Avondmaal

zo 10 dec 2023 om 10:00 uur

Kerstviering senioren

di 12 dec 2023 om 15:30 uur

Gebedsgroep

di 12 dec 2023 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina