30 aug 2021


Eindsprint Kinderwinkel

30 augustus 2021

Zoals het kopje aangeeft, voelde de laatste maanden van het seizoen als een eindsprint. Het waren drukke tijden in de Kinderwinkel.
Marijke Beker had al haar activiteiten weer opgepakt en werkte toe naar een afsluiting en afscheid bij iedere groep tieners en de ouder-kind-ochtend. Wat supergoed gelukt is met zwembadjes en lekkers bij de ouder-kind inloop en een barbecue voor alle tieners (van o.a. het tienerrestaurant en de tienerinloop).

De kinderactiviteiten zijn ook alle op een gezellige manier afgesloten. Bij de kinderinloop met een archeologische activiteit: dieren hakken uit ijs! De jongensclub had naast een stuk sportiviteit ook nog een creatieve insteek: je eigen pizza-slice maken en daarna gezellig samen opeten. Bij de meidenclub zijn we geëindigd met een heerlijke High-tea, of liever High-smoothie. Lekkere hapjes bij een gezonde smoothie. Vanwege het lekkere weer die week kon het allemaal buiten.

Daarnaast liepen er veel andere zaken die ook aandacht hebben gevraagd: projectplan schrijven, diverse overleggen en bijeenkomsten om te participeren in de wijk, afscheid van Marijke, sollicitanten vacature Tienerwerker, zomerkamp en startweek. Een drukke periode dus!

Afscheid Marijke
Als tienerwerker in Moerwijk ben je bij meerdere partijen betrokken. Nou, dat hebben we geweten… Het afscheid nemen was hierdoor, maar ook door corona-maatregelen, frequent. Afscheid in de kerk, van tieners, van vrijwilligers en wijknetpartners, van collega’s, van de P. Oosterleeschool, van zomerkamp en van elkaar. Dat heeft veel van ons gevraagd….
Ondanks dit was het ook een mooie en welverdiende manier om gedag te zeggen tegen Marijke en om haar met Jelle en Rosemarijn een geweldige reis toe te wensen!

Sollicitatieprocedure
Ondertussen zijn gesprekken met sollicitanten gevoerd. Wat geresulteerd heeft in 1 kandidaat die een activiteit mocht meelopen en draaien.
Intussen zijn we dan ook erg blij nú te kunnen meedelen dat we een nieuwe tienerwerker hebben! Voor het eerst een man en hij heet Niels Zwijnenburg. Hij zal samen met mij het nieuwe seizoen starten. Bij deze heet ik Niels van harte welkom en hoop dat hij zich snel thuis voelt in de Kinderwinkel. Heel veel plezier en succes gewenst bij je nieuwe baan! In het volgende bericht zal hij zichzelf voorstellen.

Zomerkamp
We kijken terug op een superleuke kampweek. Met 37 kinderen en 10 volwassenen zijn we vertrokken naar De Langenberg in Rijssen. In een heerlijk kamphuis en een prachtige omgeving hebben we goed gevulde dagen gehad. Het thema dit jaar was ‘sprookjes’. Alle activiteiten hadden dan ook een sprookjesachtig karakter. We hebben met elkaar o.a. gefietst, gezwommen, een dierengeluidenspel, een zeskamp en een vossenjacht gedaan. Onder begeleiding van Henk van Osnabrugge hebben de kinderen drama-les gehad waar ze vol overgave aan hebben meege-daan. Natuurlijk mochten de spooktocht, de bonte avond en het bezoek aan een pretpark niet ontbreken. Kortom, een volle kampweek waar we weer met veel plezier aan kunnen terugdenken. Met dank aan onze vrijwilligers (Rik, Ingrid, Henk, Marjon, Tessa, Eva, Rico en Elianne) die zich (soms al vele jaren) hiervoor inzetten!

Giften
Ook een woord van dank voor de diverse (individuele) giften die de Kinderwinkel heeft mogen ontvangen! Het geld is goed besteed!
Ook uw belangstelling en gebed worden erg op prijs gesteld!

Startweek
En dan is het alweer tijd voor de startweek: het inleiden van het nieuwe seizoen. In deze week werden weer verschillende activiteiten aangeboden binnen het thema “Klaar voor de start”.
Op dinsdag 24 augustus, woensdag 25, donderdag 26 en zaterdag 28 waren er weer veel leuke dingen te doen voor alle leeftijden: Godly Play, circusacts leren, kunstactiviteiten, sport, spelen en techniek en crea. Voor ieder wat wils, dus! En -als afsluiting van de startweek- het inmiddels al zeer bekende binnentuinfeest op zaterdag de 28ste met luchtkussen en diverse spellen!

Ik hoop op weer een prachtig seizoen waarbij er steeds meer ruimte komt binnen de coronamaatregelen en we kunnen afrekenen met corona zodat ook het tienerrestaurant weer op de oude voet kan draaien. Wilt u aan ons denken in uw gebed en met uw belangstelling? Hartelijk dank!

Met warme groet,
Vanuit De Kinderwinkel,
Monique Djizani
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 16 jul 2024 om 20:00 uur

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 10:00 uur

Italiaans lunchbuffet (vooraf aanmelden)

di 23 jul 2024 om 12:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina