Actie ‘Samen in actie tegen corona’

29 juni 2021

De coronaramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien en maakt duidelijk dat snel vaccineren van levensbelang is. Samen met kerken wereldwijd en met u staat Kerk in Actie al langer op tegen corona. Nu slaat Kerk in Actie vanaf 12 mei jl. de handen ineen met andere hulporganisaties, en is gestart met de giro 555 actie ‘Samen in actie tegen corona’. 

Allereerst voor India, maar ook voor omringende landen. Er zijn grote zorgen over Nepal. Doe mee en laten we er samen voor zorgen dat iedereen op tijd beschermd is tegen corona, ook mensen in kwetsbare landen.

Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van vaccinatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof, vaccinatiematerialen en beschermende kleding voor zorgverleners.

Bijdragen
U kunt uw bijdrage storten op de rekening van de wijkdiaconie NL46 INGB 0000 6219 32, o.v.v. Corona. 
U kunt ook deze directe betaallink voor de collecte gebruiken of onderstaande QR-code scannen:

 
terug

Agenda

Kerkdienst - Doopdienst (vooraf inschrijven)

19 sep 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst (vooraf inschrijven)

26 sep 2021 om 10.00 uur

Aanmelden kerkdiensten september

Met het formulier op onze website kunt u voor uw huishouden aangeven welke kerkdiensten u wilt bijwonen. Als u geen reactie ontvangt, kunt u ervan uitgaan dat u welkom bent in de Marcuskerk met het aantal personen dat voor de betreffende kerkdienst is ingeschreven. We sturen alleen nog een reactie op de inschrijving als uw huishouden NIET naar de kerk kan komen.

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk naar het kinderlied 'Hij is de rots'.

Neurie je mee?

Doe wel en zie niet om

Meditatie n.a.v. Matteus 6: 32b - 34
Door dominee Jantine Veenhof

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina