30 mrt 2019


Wormenhotel

22 februari 2021

Van mijn afval maakt Hij compost
Toen ik in de zomer tegen de buurman zei dat ik een wormenhotel ging beginnen, fronste hij zijn wenkbrauwen: “Een wat beginnen?” Ik vertelde dat ik in ons eerdere huis een compostvat in de tuin had, maar die voor onze huidige tuin te groot vond. Na wat googlen ontdekte ik een wormenhotel: een compostvat, maar dan wat compacter, met inderdaad: wormen!
Ik vind het wonderlijk om te zien: in het hotel gooi je je groenafval. Als je er een blik in werpt, ziet het er niet uit. Maar hoe verder je onder in het wormenhotel komt, hoe meer je ziet dat het afval donkerder wordt. Onderin het wormenhotel is het afval zelfs vruchtbaar geworden: compost! Een wonder, vind ik!

Natuurlijk was mijn aandacht getrokken toen ik onlangs een vrouw in het tv-programma van Leo Fijen op zondagochtend (‘Het geloofsgesprek’) hoorde zeggen: “Van mijn afval maakt Hij compost.” Ik keek naar mijn wormenhotel in de tuin en toen naar Jantine met een glimlach: “Hoorde je dat? Van mijn afval maakt Hij compost!”

In deze veertig dagen voor Pasen, waarin we momenteel leven, bereiden we ons voor op het dat feest van nieuw leven in Christus. De Veertigdagentijd is 17 februari gestart, op Aswoensdag. Deze dag is vooral bekend in de Katholieke traditie. Het is een dag waarop kerkgangers een askruisje ontvangen, met de woorden: “Bekeert u en opent uw hart voor het evangelie.”
Veertig dagen lang zijn we ons sterker bewust dat we ons afkeren van wat ons dor maakt en ons keren naar de blijde boodschap. Juist in deze dagen willen we bekennen dat we fouten maken, zondig zijn. Maar we willen ook bekennen dat we in het kruis van Christus onze redding vinden. Ik moet niet in mijn schuldigheid blijven vastzitten, maar open zijn voor een nieuwe toekomst.

In de kerk belijden we zo eigenlijk iedere week onze beperking, onze zonde. We belijden dat we falen. We belijden dat we getekend zijn door het kruis van Christus en in zijn genade leven. Schuldbelijdenis in de kerk gaat dan ook nooit zonder genadeverkondiging. In Hem leven wij, bewegen wij, en zijn wij.

Die grote woorden worden waarheid in het leven van alledag. In de kleine momenten van boosheid, van irritatie, van het oordelen van je collega, van ongeloof of verslaving, vinden we onze redding in het kruis van Christus. Daar kan ons afval vruchtbaar worden, wanneer we het in het licht van Christus brengen. We kunnen ons dan laten vallen in zijn armen, omdat we ontdekken het niet alleen te kunnen. We kunnen dan milder worden naar onze medemens, omdat we ontdekken dat we zelf ook niet onfeilbaar zijn. We kunnen zelfs milder worden naar onszelf, omdat we erkennen zondige mensen te zijn. En dat niet is beknellend of benauwend. Integendeel: dat geeft ruimte en lucht.

Mijn wormenhotel gedijt niet zonder zuurstof. Er moet lucht bijkomen om het tot vruchtbare compost te maken. Jezus geeft ons lucht: Hij bevrijdt ons, waardoor ons afval vruchtbare grond kan worden. Van ons afval maat Hij compost.

Ds. Tim van Iersel
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina