25 jan 2021


Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen

25 januari 2021

Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen
Deze maand valt er een brief over Kerkbalans 2021 in je brievenbus, of arriveert er een digitaal bericht hierover in je mailbox. Het kan zijn dat je (gewoontegetrouw) een royale bijdrage toezegt. Het kan ook zijn dat je de brief of het bericht ongelezen weg wilt gooien. Mijn oproep is hoe dan ook: sta eens even stil bij Kerkbalans!

Kerkbalans
  • Kerkbalans is verreweg de belangrijkste inkomstenbron die onze wijkgemeente heeft. Met je bijdrage help je onze gemeente, en alle mooie dingen die daarin gebeuren, voort te bestaan!
  • Zeker in deze coronatijd hebben we je financiële bijdrage hard nodig, omdat bijvoorbeeld de collecte-inkomsten lager zijn dan normaal. Natuurlijk vragen we je om naar vermogen te geven. Mogen we (opnieuw) rekenen op een gulle, royale gift?
  • Je bijdrage verdwijnt niet in een zwart gat, maar komt rechtstreeks ten goede aan de wijkgemeente. De betaalde krachten worden ervan bekostigd, het gebouw wordt ervan onderhouden, de energierekening wordt ervan betaald en ga zo maar door. Op die manier kunnen de activiteiten doorgaan!
  • Als kerkrentmeesters zorgen we ervoor dat er zuinig met het geld van de wijkgemeente omgesprongen wordt. Zo zijn we steeds op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen en proberen we zo weinig mogelijk uit te geven. Een voorbeeld hiervan is dat we de werkkamer van ds. Jantine Veenhof in het Marcushuis, waarvoor we huur betaalden, hebben verplaatst naar het Stiltecentrum in de kerk. Ook het versturen van de berichten over Kerkbalans per e-mail is een manier om kosten te besparen.
Inkomsten en uitgaven
Misschien vraag je jezelf af: wat zijn de belangrijkste uitgaven en inkomsten van onze wijkgemeente in 2021? In het overzicht hieronder zijn ze weergegeven.
 
Inkomsten Uitgaven
Kerkbalans € 60.000 Betaalde krachten € -80.000
Huur € 27.000 Onderhoud gebouw € -24.000
Rente € 10.000 Energie € -13.000
Collecten € 6.000 Kerkdiensten € -7.000
Overige inkomsten € 5.000 Overige uitgaven € -14.000
Totaal € 108.000 Totaal € -138.000
Saldo: € 30.000 tekort

Ten slotte
  • Misschien ben je (nog) geen lid van onze gemeente, maar leef je wel mee en draag je graag je financiële steentje bij. Kijk dan op www.pg-dedrieklank.nl/bijdragen hoe je dit kunt doen.
  • De Protestantse Kerk in Nederland is een ANBI, dus je bijdrage aan Kerkbalans is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Overweeg eens serieus om (net als ik dit jaar gedaan heb) een ‘Overeenkomst periodieke gift’ af te sluiten. Daarin leg je vast dat je 5 jaar lang een bepaald bedrag aan de PKN zult geven. Het voordeel hiervan is dat je gift vanaf de eerste euro aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, terwijl een ‘gewone gift’ pas vanaf 1% van je inkomen aftrekbaar is. Dit kan honderden euro’s per jaar extra belastingvoordeel opleveren, die je (deels) extra kunt schenken. Meer inkomsten voor de kerk vanuit de Belastingdienst, wat wil je nog meer?! Kijk op www.protestantsekerkdenhaag.nl/periodiekschenken voor meer informatie.
  • Heb je vragen over Kerkbalans of over de financiële situatie van onze wijkgemeente? Neem dan contact met mij op: Bram Maljaars: 070-380 11 52 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 16 jul 2024 om 20:00 uur

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 10:00 uur

Italiaans lunchbuffet (vooraf aanmelden)

di 23 jul 2024 om 12:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina