30 mrt 2019


Welkom Jezus

29 november 2019

Meditatie door dominee Jantine Veenhof n.a.v. Lukas 1:38

‘Welkom Jezus’
Lucas 1: 38 “Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.”

Afgelopen weken zag ik ze in verschillende huizen voor het raam hangen: slingers met 'Welkom Sinterklaas'. De kinderen zijn er al weken mee bezig dat Sint en zijn Pieten langs hun huis zal komen en cadeaus in hun schoenen zal stoppen. En zoals een van de kinderen uit de kerk tegen mij zei: "Jij mag ook je schoen zetten!”

In de kerk vieren we de komende weken dat we op weg zijn naar Kerst. Als ik die slingers voor de ramen zie, moet ik denken aan deze verwachtingsvolle tijd. Het is adventstijd in de kerk en dat betekent dat we uitzien naar de komst van Jezus, als hoop voor de wereld. De geboorte van het Kerstkind.

De roeping van Maria is eigenlijk een bizarre roeping. Hoe zal het voor Maria zijn geweest toen zij de engel zag en aan haar de komst van Jezus werd beloofd? Ze is een vrouw die niet hoog geplaatst is, een heel gewone vrouw, zonder status. Hoe kan het dan dat uitgerekend zij geroepen wordt? Is dat omdat ze zulke bijzondere talenten heeft, of omdat ze een ereplaats heeft verworven?

Nee. Wat Maria vooral bijzonder maakt is de manier waarop zij beantwoordt aan haar roeping. Als de engel Gabriel haar laat weten dat ze in verwachting zal raken van een zoon die de Redder van de wereld zal zijn, de hoop voor alle mensen, dan stelt ze eerst een vraag ter verduidelijking. En Maria? Zij zegt niet tegen de engel; ben je nu helemaal gek geworden? Nee, ze wordt overtuigd omdat de engel laat weten dat Elisabeth ook zwanger is, terwijl ze al op hoge leeftijd is. Zo antwoordt Maria op de roeping van de engel dat zij de Heer wil dienen.

Maria heeft zeker haar twijfels die ze ook uit naar de engel. Maar blijkbaar is de kracht van de boodschap van de engel zo sterk, dat ze het gelooft en zich overgeeft. “De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.” Zo probeert Maria te vertrouwen op de woorden van de engel en daarmee op God.

Dat is precies wat er met roeping gebeurt. Bij roeping spelen niet bijzondere talenten in de eerste plaats een rol, maar juist het openstaan voor de vraag, voor de roeping, voor dat wat God op je pad brengt. Je openstellen om je in te laten schakelen door God. Als je daar naar luistert, net als Maria doet, dan kan God ons mensen inschakelen en gebruiken.

Maria heet Jezus welkom in haar hart. Hoe doen wij dat? Hangen we voor Hem ook een slinger voor ons raam? Een slinger met ‘Welkom Jezus’?

Natuurlijk hoeven we dat niet letterlijk te doen. Maar we mogen wel in ons hart en in ons leven uitzien naar kerst. Net zoals Maria doet. Naar Jezus die het Licht van de wereld is. In deze donkere dagen kan God ons optillen uit somberheid, eenzaamheid, ziekte en moeilijke dingen op je werk of in je gezin. Hij is onze hoop. En wat is er mooier dan een God die zo dichtbij komt bij ons mensen door Zelf mens te worden in Zijn Zoon Jezus? Hij kent ons leven en weet waar we van genieten, wat we fijn vinden en wat we nodig hebben in onze zorgen!

Laten we in ons hart de slinger met "Welkom Jezus" ophangen en uitzien naar de hoop van het Kerstkind.

Ik wens jullie allemaal heel gezegende adventsdagen, kerstdagen en alvast een heel mooi en gezegend nieuw jaar.

Ds. Jantine Veenhof
terug

Agenda

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

DinsdagAvondKring (DAK)

di 25 jun 2024 om 19:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina