Hoopvol Transvaal

Hoopvol Transvaal

Onder de naam Hoopvol Transvaal zijn we sinds september als kerkelijke pioniersplek van start gegaan. Een spannende nieuwe fase van het missionaire initiatief in Transvaal, dat enkele jaren terug gestart is. 
Transvaal is een centrumwijk met een heel eigen dynamiek in Den Haag. Een wijk die zeker niet in de laatste plaats opvalt vanwege de smeltkroes van culturen en religies.
Het is niet moeilijk om wat van Transvaal te vinden; om je er als ‘buitenstaander’ over te verbazen; eraan te ergeren; of in meer positieve zin je te verwonderen. Snappen hoe de wijk in elkaar zit kost meer tijd. Als pioniersgroep streven we ernaar om ons grondig te verdiepen in de wijk en in de mensen die er wonen; om echt onderdeel van de wijk te worden en ons leven te delen met de mensen die er leven. 

Als pioniersgroep hebben we een droom, dat er meer van Jezus zichtbaar, merkbaar en hoorbaar zal zijn in de wijk. Het is niet aan onszelf om te bepalen hoe dat precies zou moeten gebeuren. We kijken verwachtingsvol uit naar wat God op ons pad gaat brengen en hoe Hij ons wil gebruiken in Zijn plannen. Wel stellen we ons beschikbaar om hieraan bij te dragen.

Bovenstaande houding betekent niet dat we richtingloos op pad gaan. We willen ons er voor inzetten dat er een nieuwe christelijke gemeenschap zal gaan ontstaan van de wijk en voor de wijk, waar mensen vrede en acceptatie zullen vinden. Een gemeenschap die net als de wijk zelf een smeltkroes van culturen zal zijn. Daar zit de overtuiging achter dat we elkaar over die soms heel lastige taal- en cultuurgrenzen heen, echt veel te bieden hebben. We hopen dat we daarmee op een positieve en verbindende manier mogen bij dragen aan Transvaal.

Gebed gevraagd
In het pionieren stellen we ons afhankelijk op richting God. Gebed is daarom een belangrijke grond onder onze inzet. Wij hopen op een biddende achterban om ons heen. Wil je met ons meebidden voor:
  • Gods leiding in en zegen over dit initiatief.
  • Het heropstarten van onze activiteiten (kidsclub op de Paul Krugerschool en een gebeds-/bijbelkring) die door corona zijn stilgevallen.
  • Nieuwe contacten in de wijk.
  • Uitbreiding van ons nog heel kleine pioniersteam.

Op andere manieren betrokken zijn
  • Wij zijn hard op zoek naar mensen die willen meedraaien bij de kidsclub op de zaterdagmiddag. 
  • Onze pionier & buurtpastor Dick Groenendijk zou in de komende tijd graag veel mensen ontmoeten die in de wijk wonen en/of werken. Het doel is om de wijk beter te leren kennen. 
Voor beide geldt: Ben je zo iemand of ken je zo iemand, we komen graag in contact: dgroenendijk@hoopvoltransvaal.nl, 06 2808 7089. 

Op de hoogte blijven
Het streven is om met regelmaat een digitale nieuws- en gebedsbrief uit te brengen. Aanmelden kan via: dgroenendijk@hoopvoltransvaal.nl.    

Het pioniersteam van Hoopvol Transvaal: Erwin Noort, Edward & Marieke Koetsjarjan, Zefanja van der Kolk en Dick Groenendijk

Recent nieuws van Hoopvol Transvaal vindt u op de pagina 'Nieuws'
terug

Adventsweken

Activiteiten in de komende adventsperiode

Agenda

Stiltecentrum open

do 07 dec 2023 om 13:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 07 dec 2023 om 18:00 uur

Kerkdienst - 2e advent - Heilig Avondmaal

zo 10 dec 2023 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina