Kerk-zijn en corona

25 februari 2022

Tijdens de persconferentie van 15 februari jl. heeft de minister van VWS bekend gemaakt dat in Nederland op 25 februari nagenoeg alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie komen te vervallen. Voor onze kerk betekent dit dat we vanaf de kerkdienst van 6 maart verder kunnen versoepelen. We volgen hierin, zoals steeds, de adviezen van het CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken). Alles komt goed!

De volgende maatregelen blijven van kracht:
 • We blijven de basisregels volgen: was en ontsmet je handen, hoest en nies in je elleboog en blijf thuis bij klachten en/of een positieve test-uitslag.
 • Ook nu het niet meer verplicht is blijven afstand houden en een mond-kapje dragen verstandig.
 • We begroeten elkaar, maar geven geen handen.
 • We letten op een duidelijke routing in het gebouw en een goede venti-latie.
 • We collecteren digitaal en bij het uitgaan van de dienst.
 • We blijven de kerkdiensten ook online uitzenden.

De volgende versoepelingen voeren wij door:
 • Er is geen beperking meer in aantallen kerkgangers die wij kunnen toelaten, voel je welkom!
 • De kerkzaal wordt weer ingericht in rijen, de zijbeuk blijft ingericht op zitplaatsen op 1,5 meter afstand voor wie zich daar prettiger bij voelt.
 • De kinderen en tieners zien wij aan het einde van de dienst graag terugkomen in de kerkzaal voor de zegen.
 • Bij storm en/of regen kunnen wij binnen in de ontmoetingszaal koffiedrinken, bij goed weer blijven we dat buiten doen.
 • Ook de overige kerkelijke activiteiten (vergaderingen, kringen, jeugdactiviteiten) kunnen weer fysiek plaatsvinden in de kerk of bij iemand thuis. 
We zien uit naar de nieuwe tijd!

Vieringen online volgen
De vieringen in de Marcuskerk worden gratis uitgezonden in geluid en beeld via de kerkomroep.
Ze zijn ook te bekijken via een livestream-verbinding: link naar livestream.
terug

Agenda

Kerkdienst - Zomervakantie

zo 21 aug 2022 om 10.00 uur

Vergadering moderamen

do 25 aug 2022

Even voorstellen: waarnemend predikant

Vanaf half mei tot eind september is Dirk-Jan Thijs de tijdelijk predikant in verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof van ds Jantine Veenhof. 

Contact

Predikant
Dominee Jantine Veenhof is met zwangerschaps- en bevallingsverlof tot eind september. Haar waarnemer is Dirk-Jan Thijs. Bereikbaar via dirk-jan.thijs@pg-dedrieklank.nl. Gemeenteleden rond de 'Marcuskerk' kunnen bij pastorale vragen ook Emma Moerman of Gerrit van de Velde benaderen. 

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

> Contactpagina