Kerk-zijn en corona

23 maart 2021

Sinds half december houden wij door de corona-pandemie online kerkdiensten. De PKN geeft aan goed na te denken over voorzichtige versoepelingen, nu de situatie al zo lang duurt. De overheid zegt dat er nu nog geen ruimte is voor verdere versoepelingen. Het moderamen en het corona-team hebben over de balans tussen veiligheid en welzijn nagedacht. Rond welzijn zien we dat veel mensen de kerkdiensten missen, om ons verbonden te voelen met elkaar en ons geloofsleven diepgang te geven.
Rond veiligheid zien we een hoog besmettingsrisico. In het najaar konden we de kerkdiensten met de maatregelen veilig laten verlopen. Maar met de nieuwe besmettelijke corona-varianten is het nog onduidelijk hoe we dit veilig kunnen doen. Bezoekers kunnen zelf kiezen of het bijwonen van een kerkdienst voldoende veilig is, maar dit is niet mogelijk voor de vrijwilligers in de dienst.

Dit betekent dat we de fysieke kerkdiensten voorzichtig zullen opstarten als het besmettingsrisico lager is en gaat dalen. Wel willen we de mensen die heel graag een kerkdienst bij willen wonen daarvoor gelegenheid geven. Kent u iemand die dat echt goed zou doen, wilt u dat dan doorgeven?

U kunt de kerkdiensten van de Marcuskerk thuis live mee beleven via een Youtube-livestream of achteraf via Kerkomroep: Kerkomroep Marcuskerk. Door nú deze strenge maatregelen te treffen, hopen wij u weer snel te kunnen ontmoeten in Gods huis.

Zangkoortje
Omdat onlangs gebleken is dat ook bij kleine zangkoortjes corona-besmettingen zijn opgetreden en met het oog op de snelle verspreiding van de Britse variant, adviseert de Protestantse Kerk Nederland (PKN) om ook in de online diensten helemaal niet meer te zingen. Dus ook niet met een drietal zangers.
Dat advies nemen we over. Het is jammer dat we niet meer kunnen zingen, maar we zullen ons best doen om er mooie diensten van te maken. We gaan op zoek naar alternatieven zoals alleen orgelspel, orgelspel met gesproken lied, cd’s, of gebruik maken van de liederen van Nederland Zingt.

Contact
Voelt u zich erg eenzaam of kunt om andere redenen de kerkdiensten niet missen? Neem dan contact op met het pastorale team via onze predikant Jantine Veenhof.

Financiën
Vergeet u de kerk in deze tijden ook financieel niet? Andere manieren om financieel bij te dragen, vindt u op www.pg-dedrieklank.nl/bijdragen.

Alle afspraken zijn vastgelegd in het gebruiksplan Marcuskerk.
terug

Agenda

Godly play

17 apr 2021 om 16.30 uur

ONLINE Kerkdienst

18 apr 2021 om 10.00 uur

Buurtgemeente Kerk in Laak

Vanaf 1 januari 2021 gaat de vierplek Kerk in Laak, die onderdeel was van wijkgemeente De Drieklank, als 'Buurtgemeente Kerk in Laak' verder.

Pasen is gevonden worden

Meditatie door ds. Jantine Veenhof.
N.a.v. Lucas 15: 17 - 20

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina