Jaarthema

Het kerkelijk seizoen is zondag 23 september feestelijk van start gegaan in beide vierplekken. Het jaarthema is 'een goed gesprek', n.a.v. Marcus 8 vers 27 waar Jezus aan de discipelen vraagt: 'Wie ben Ik volgens de mensen?'

In beide vierplekken is een jaarkalender uitgedeeld, met daarin een overzicht van de activiteiten van komend seizoen. De activiteiten zijn ook te vinden op deze website. Een papieren versie van de jaarkalender is op te vragen bij Anneke Maljaars

De diensten beluisteren/bekijken: Kerk in Laak | Marcuskerk.
 
4 - 11 november 2018: week van ontmoeting en een goed gesprek
Een mooie ontmoeting en een goed gesprek: wat kan dat een mens verrijken en wat kun je daarvan opfleuren.

Een goed gesprek, dat was het thema van de startzondag op 23 september. Het ging in de dienst over Jezus die gesprekken voerde met zijn leerlingen. Wie zeggen de mensen dat Ik ben en wie zeg jij dat Ik ben. Met andere woorden, wat hoor je van Mij en wat zie jij in Mij?
Er was tijdens en na de dienst ook een moment dat we in groepjes met elkaar konden praten over wat mensen in ons zien en wat wij als volgelingen van Jezus laten zien aan mensen om ons heen.

Op zondag 28 oktober wordt in de Marcuskerk het startsein gegeven om meer goede ontmoetingen en mooie gesprekken te stimuleren.

Hoe stellen we ons dat voor?
  1. Allereerst dat je gelijk na de kerkdienst, bij de koffie bijvoorbeeld, met iemand uit de kerk die je nog niet zo goed kent, een afspraak maakt om eens samen bij je thuis een kopje koffie of thee te drinken. Een mooie gelegenheid om elkaar eens beter te leren kennen. 
  2. Maar ook, in het kader van naar elkaar omzien, dat je je naam schrijft op een lijst waarbij je je aanmeldt om iemand op te zoeken die niet meer naar de kerk kan komen, maar wel bij ons hoort. Bij die lijst staat iemand van het pastorale team die enveloppen heeft waarin namen en adressen zitten van gemeenteleden die heel graag bezoek willen ontvangen van iemand van de kerk. Deze lijst hangt in de Marcuskerk.
  3. Als u zelf graag iemand van de kerk op bezoek wilt hebben of iemand anders weet die daar behoefte aan heeft, schrijf dan naam en adres met telefoonnummer op een formuliertje dat op de koffietafel ligt in de Marcuskerk en stop dat in de doos, die staat in de hal van de kerk naast de keuken.
  4. Bent u niet in de gelegenheid om naar de Marcuskerk te komen en wilt u graag bezoek ontvangen? Stuur dan onderstaande gegevens per post of mail.
    Graag bezoek van iemand van de kerk.
Naam:____________________________
Adres:____________________________
Telefoonnummer:___________________

Postadres: Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, 2533 JT Den Haag (Zet dan wel even buiten op de envelop: bezoek)

Mailadres: info@pg-laakmoerwijk.nl

Of vraag een bezoek telefonisch aan via 070-3360325. Het pastorale team zoekt dan iemand die bij u op bezoek komt. 

We hopen op veel reacties en mooie ontmoetingen, verbondenheid en goede gesprekken met elkaar.
terug

Agenda

Gebedsgroep

01 dec 2021 om 20.00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

02 dec 2021 om 17.30 uur

Sinterklaasfeest in de Kinderwinkel


Adventstijd en Kerstchallenge: Geef Licht!

De tieners gaan in de Adventstijd iets heel stoers doen: ze zullen de nacht van 18 op 19 december in een tent kamperen in het kader van de Kerstchallenge van de Kerk in Actie: Geef Licht! U kunt de tieners sponsoren! 

Adventskalender

 

Lied van de maand

In november is het lied van de maand: "Laat zo je licht maar schijnen". 

> Zing je mee?

Meditatie

Meditatie door Jantine Veenhof

> Lees verder

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina