Gedicht van de maand

Iedere keer dat wij elkaar vergeven
in plaats van te lijf te gaan,
elkaar zegenen in plaats van vervloeken,
elkaars wonden verzorgen
in plaats van dieper maken,
elkaar bemoedigen in plaats van ontmoedigen
elkaar hoop geven in plaats van tot wanhoop drijven,
elkaar omhelzen in plaats van bestoken,
elkaar begroeten in plaats van negeren,
elkaar danken in plaats van bekritiseren,
elkaar prijzen in plaats van belasteren.

Kortom, iedere keer dat wij kiezen vóór elkaar
in plaats van tegen elkaar,
maken wij Gods onvoorwaardelijke liefde zichtbaar,
verminderen wij het geweld
en werken wij aan het tot stand komen
van een nieuwe gemeenschap.

Jezus daagt ons uit
een totaal nieuwe richting in te slaan.

terug

Agenda

Gebedsgroep

di 06 jun 2023 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 08 jun 2023 om 18:00 uur

Kerkdienst, doopdienst

zo 11 jun 2023 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina