Gedicht van de maand

Carpe diem

Leer mij de kleine vreugden zien van elke dag,
de goedheid en de liefde en ’t begrijpen.
Leer mij de zoete vruchten zien, die ‘k plukken mag,
en die Gij ook voor mij hebt laten rijpen.

Leer mij, om blij te zijn met ieder vriend’lijk woord.
Geef mij wat vrolijkheid, van binnen en van buiten,
en leer mij luist’ren, tot mijn hart U hoort
in ’t fluisteren van de wind, in ’t vogelfluiten.

Leer mij, om blij te zijn met ’t bloeien van een roos,
met zoveel mooie, goede herinneringen.
Laat mij gelukkig zijn in ’t werk, dat ik mij koos
en vul mijn kinderhand met kleine dingen.

Nel Benschop
Matheus 6: 25-34
terug

Agenda

Godly Play

za 21 mei 2022 om 16:30

Kerkdienst

zo 22 mei 2022 om 10.00 uur

Even voorstellen: waarnemend predikant

Vanaf half mei tot eind september is Dirk-Jan Thijs de tijdelijk predikant in verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof van ds Jantine Veenhof. 

Contact

Predikant
Dominee Jantine Veenhof is met zwangerschaps- en bevallingsverlof tot eind september. Haar waarnemer is Dirk-Jan Thijs. Bereikbaar via dirk-jan.thijs@pg-dedrieklank.nl. Gemeenteleden rond de 'Marcuskerk' kunnen bij pastorale vragen ook Emma Moerman of Gerrit van de Velde benaderen. 

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

> Contactpagina