Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook kerkgenootschappen vallen hieronder. De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat iedereen die binnen de protestantse wijkgemeente De Drieklank met persoonsgegevens te maken heeft, zorgt dat hij zich aan de geldende regelgeving houdt. De wijkgemeente heeft hiervoor een privacy statement opgesteld, dat zij de komende tijd verder zal ontwikkelen en uitwerken.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen, bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen en berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich alsof de bezoeker deze betreffende website bezoekt. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Digitale nieuwsbrief
Leden van De Drieklank, gastleden en mensen die frequent activiteiten van onze wijkgemeente bezoeken en intensief meeleven, krijgen na hun aanmelding automatisch de digitale nieuwsbrief over zaken die spelen in de wijkgemeente. Deze wordt verzorgd via de dienst Mailerlite (www.mailerlite.com). De protestantse wijkgemeente De Drieklank heeft een verwerkersovereenkomst met dit bedrijf. Met het opgeven van hun persoonsgegevens gaan de ontvangers van de nieuwsbrief ermee akkoord dat deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van de digitale nieuwsbrief. Abonnees kunnen zich op elk moment zelf uitschrijven voor de nieuwsbrief. Hun persoonsgegevens, die versleuteld opgeslagen zijn op de servers van Mailerlite, worden dan onmiddellijk verwijderd. De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden door Mailerlite onder geen beding gedeeld, verkocht of op een andere manier ter beschikking gesteld aan derden. De datacenters van Mailerlite hebben een informatiebeveiligingscertificaat (ISO 27001) en een IT-servicemanagementcertificaat (ISO 20000).

Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van statistieken over haar bezoekers. Op deze dienst is het privacybeleid van Google van toepassing. De protestantse wijkgemeente De Drieklank heeft een verwerkersovereenkomst met dit bedrijf. IP-adressen van bezoekers worden geanonimiseerd en versleuteld aan Google doorgegeven en niet met dit bedrijf gedeeld voor eigen gebruik of marketingdieleinden. De Google Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Datalekken
De protestantse wijkgemeente De Drieklank heeft een stappenplan hoe te handelen bij het vermoeden van een datalek.

Contactinformatie
Contactgegevens van de wijkgemeente zijn te vinden op onze contactpagina. Vragen en opmerkingen in het kader van privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u sturen naar info@pg-dedrieklank.nl.

terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina