Adventsweken

In de adventsweken doen we samen met de Spoorzoekers en Discovery mee met het thema ‘Een nieuw begin.’ We lezen de teksten uit Lucas waarin we toeleven naar de komst van het kerstkind. Op elke zondag stellen we een vraag waar je thuis of met elkaar bij de koffie over kunt spreken. We hopen zo op een mooie adventstijd met elkaar.

Zondag 10 december vieren we -dit jaar voor de laatste keer- het Heilig Avondmaal met elkaar. Wees welkom en voel je vrij om mee te doen aan de viering.

Kerstvieringen
Dinsdag 12 december is de Seniorenkerstviering. We beginnen om 16.00 uur met de viering (inloop vanaf 15.30 uur) en we sluiten af met een heerlijk diner. Wilt u meedoen? Dan kunt u zich tot 5 december a.s. aanmelden bij Ingrid Blok. Is vervoer een probleem, geef dat dan aan. Dan kijken of we dat kunnen regelen.

Tieners overnachten in de kerk
Van 16 naar 17 december is er voor de oudere Spoorzoekers en voor Discovery een overnachting in de kerk, met kerstdiner, spelletjes en filmavond. Op zondagochtend zijn ook de kerkgangers welkom aan het ontbijt!

Kerst in het Carry van Bruggenhof
Dinsdag 19 december is om 18.30 de kerstviering in het Carry van Bruggenhof. Samen met het kinderkoortje van de Kinderwinkel verzorgen wij als kerk de viering. We hopen samen met de bewoners op een heel gezegend kerstfeest!

Kerst met de P. Oosterleeschool
Op woensdagmorgen 20 december vieren we kerst met alle leerlingen van de P. Oosterleeschool. In drie vieringen komen alle leerlingen van de school in onze kerk. We zien uit naar een heel mooi kerstfeest met de kinderen uit de wijk.

Kerstavond 24 december 2023
Op Kerstavond zullen we samen met de Kinderwinkel en Geloven in Moerwijk weer een kerstwandeling door de wijk maken en eten op het plein verzorgen (vanaf 17.30 u). Om 19.30 u is aansluitend de kerstviering in de Marcuskerk. Allen van harte welkom met familie en gasten op deze avond.

Kerstmorgen 25 december 2023
Op 25 december vieren we dat Jezus Christus is geboren. De Marcusband speelt en Koos Verhage verzorgt een gelegenheidskoor. Iedereen is welkom om mee te doen, jong en oud. Op 17 december wordt er na de dienst geoefend en op 25 december voor de dienst.
We zingen in deze dienst mooie kerstliederen en hopen op een heel gezegend kerstfeest als gemeente met elkaar. Ook mag u uw favoriete kerstlied doorgeven aan ds. Jantine.

Adventskalender
 
terug

Agenda

Kerkdienst - 40-dagentijd, Heilig Avondmaal

zo 03 mrt 2024 om 10:00 uur

Discovery+: tijd voor eten, praten, een spel

zo 03 mrt 2024 om 18:00 uur

Gebedsgroep

di 05 mrt 2024 om 20:00 uur

Veertigdagentijdkalender

 

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina